כתב העת "אקולוגיה וסביבה" מקדם בברכה מאמרים בנושאי האקולוגיה והסביבה. המאמרים יעסקו בתיאור הדגמים בטבע והבנת התהליכים המעצבים אותם, בהשפעת האדם על דגמים ותהליכים אלה וכן בדרכים לניהול, שימור ושיקום פגעי האדם בטבע. כן יתקבלו בברכה מאמרים העוסקים בניהול בעיות סביבתיות בישראל, בחינוך סביבתי ובהשפעת הסביבה על בריאות האדם. 

כתב העת יפרסם מאמרים מדעיים הבאים לתת ביטוי למחקר עכשווי בישראל, מאמרים קצרים, מאמרי סקירה ומאמרי דעה. המאמרים צריכים להיות רלוונטיים לכלל הקוראים. צורת הכתיבה צריכה להיות בהירה ותמציתית, ועליה לפנות גם לקוראים שנושא המאמר אינו בהכרח בתחום מומחיותם. מאמרים מקוריים יוגשו לכתב העת באופן אלקטרוני, כקישור לדואר אלקטרוני, בפורמט של קובץ word. את המאמרים יש לשלוח ל- editor@isees.org.il. בכל מאמר יש לצרף על גבי המאמר עצמו פרטי התקשרות מלאים (דוא"ל ומספרי הטלפון של המחבר הראשי).

מאמרים מחקריים, מאמרי סקירה ומאמרי מדיניות עוברים הליך קפדני של ביקורת עמיתים, כנהוג בכתבי עת מדעיים. הביקורת תבוצע בצורה אנונימית (שמות המחברים והמבקרים לא יחשפו זה בפני זה). 

 

סוגי המאמרים

 1. מאמר מחקרי ארוך המאמר יציג מחקר מדעי מקורי. אורכו עד 1,600 מילים, בנוסף לתקציר של עד 200 מילים, עד 30 מקורות מצוטטים, ועד שלושה איורים ו/או טבלאות. מבנה של מאמר מחקרי (למעט מאמר מתחום מדעי החברה) יהיה: תקציר, מבוא וספרות, שיטות וחומרים, תוצאות, דיון ומסקנות.
 2. מאמר מחקרי קצר המאמר יציג מחקר מדעי מקורי בצורה מקוצרת. אורכו עד 1,000 מילים, בנוסף לתקציר של עד 150 מילים, עד 15 מקורות ועד שני איורים ו/או טבלאות.
 3. מאמר סקירה – אורכו עד 2,000 מילים, (לא כולל תקציר של עד 250 מילים, מקורות, טבלאות וגרפים). המאמר יכלול עד 40 מקורות מצוטטים, ועד שלושה איורים ו/או טבלאות.
 4. מאמר מדיניות – הצגה של הצעה למדיניות חדשה. יפורסמו ניירות מוגמרים, אך כאלו שטרם אומצו על-ידי מקבלי ההחלטות הרלוונטיים. בחשיפת הצעת המדיניות לידיעת ולהתייחסות ציבור המדענים ואנשי המקצוע תוכל ליצור שיח סביב ההצעה ותביא לשיפורה טרם קבלת החלטה על אימוצה. נייר מדיניות שכבר אומץ על-ידי מקבלי ההחלטות והפך למעשה למדיניות חדשה, יוכל להתפרסם כידיעה קצרה. אורך- עד 1,600 מילים, בנוסף לתקציר של עד 150 מילים, עד 15 מקורות מצוטטים, ועד שלושה איורים ו/או טבלאות. מבנה נייר המדיניות: התופעה הבלתי רצויה, מהות הבעיה, הדרכים האפשריות לתת מענה לבעיה, דרך הפעולה המוצעת, הצעדים האופרטיביים המוצעים.

הנחיות כלליות לכל סוגי המאמרים:

 1. קובץ המאמר יכלול מתחת לכותרת המאמר את השמות המלאים, ההשתייכות וכתובת הדוא"ל של הכותב הראשי.
 2. התקציר יסכם את הכתוב בדגש על המשמעויות הנגזרות ממנו, בשפה ברורה לכל. תקציר יכלול עד 7 מילות מפתח (שאינן מופיעות בכותרת המאמר). 
 3. פרק 'שיטות המחקר' יכיל פסקה קצרה, בת עד 100 מילים, אודות עיקרי שיטות המחקר. המאמר יכול לכלול נספח אינטרנטי (שיופיע באתר) שיכיל פירוט מלא של שיטות המחקר. 
 4. איורים וטבלאות ישובצו בסוף הקובץ (לאחר המקורות). 
 5. יש להוריד מכאן כתב העברת זכויות, לחתום עליו, ולצרף גם אותו בעת הגשת המאמר. 
 6. יש להציע לעורך לפחות 3 שמות של מעריכים אפשריים למאמר (ופרטי קשר שלהם), אשר לא היו קשורים למחקר הנ"ל. 

מדורים נוספים

 1. ידיעות קצרות (בקצרה) – תיאור תמציתי של מחקר, סקר, מידע חדשותי או מידע רלוונטי אחר. אורכו עד 500 מילים, בנוסף לאיור או טבלה ועד 5 מקורות.
 2. מאמרי דעה (נקודת מבט) – מאמר עמדה עוסק בנושא השנוי במחלוקת בתחומים הרלוונטיים. אורכו עד 500 מילים, כולל איור אחד, במידת הצורך, ועד חמישה מקורות.
 3. מכתבים למערכת תגובות קוראים למאמרים ומאמרי דעה שהופיעו בגיליונות הקודמים, וכן נושאים נוספים הראויים לעלות על סדר היום. אורכם עד 150 מילים.

הנחיות מפורטות (לכל החומרים המוגשים לכתב העת)

 1. עיצוב הטקסט – כל טקסט, כולל איורים, טבלאות ומקורות, יעוצב ברווח 1.5 שורות, בפונט ariel, בגודל 12. יש למספר את כל השורות. יש להשאיר שוליים של 3 ס"מ מכל צד. יש למספר את הטבלאות ולמספר בנפרד את האיורים. לכל טבלה ואיור צריכה להיות הפניה מהטקסט. הכיתוב לטבלאות לאיורים ולתמונות יהיה בעברית בלבד. טבלאות - כל טבלה תוצג על דף נפרד, עם תיאור קצר מעל הטבלה והערות מתחתיה.
 2. איורים – יש למקם את האיורים בסוף המאמר (באותו קובץ word). מפה יש להגיש גם כקובץ גרפי פתוח מסוג *.ai (לפרטים נוספים נא לפנות  לעורך).
 3. תמונות – רצוי לצרף תמונות אילוסטרציה הממחישות את התוכן בו עוסק הכתוב. יש לשלוח תמונות דיגיטליות צבעוניות בלבד, בקובץ  *.jpg, ברזולוציה גבוהה ככל הניתן, וללא מגבלת זכויות יוצרים (כלומר תמונות שלך או של אנשים שאישרו את השימוש בתמונות שצילמו).
 4. טקסונומיה – על הכותבים להשתמש בשם העברי של הטקסון (Taxon).  בפעם הראשונה שהטקסון מוזכר במאמר יש לציין בסוגריים את השם המדעי המלא בלטינית.
 5. עריכת לשון – כל הטקסטים עוברים עריכת לשון. עדיפות ניתנת לשימוש במילים עבריות.
 6. עברית ולועזית  במידה ולמילה לועזית יש חלופה עברית טובה, יעשה שימוש במילה העברית. (לדוגמא: שיטות ולא מתודולוגיה).
 7. יחידות מידה – משקל נפח וכד' יופיעו בעברית (ס"מ ולא cm). במבחנים סטטיסטיים, מובהקות תכתב באותיות לועזיות a,b,c  כך גם המילים לא מובהק- ns.
 8. הערות שולים – מאמרים יכתבו ללא הערות שוליים.
 9. ספרות – ההפניה מגוף הטקסט לספרות תעשה על-ידי מספרים, שיופיעו בסוגרים מרובעים. המספרים והסוגריים נכתבים בכתיב עילי, למשל כך [3, 12, 28]. שמו של כותב מאמר המופיע באמצע הטקסט, לא בסוגריים, ייכתב בלועזית או בעברית כפי שהוא מופיע בספרות. ברשימת הספרות יופיעו קודם המקורות שבעברית ואחריהם אלו שבאנגלית. כל רשימה תאורגן בסדר האלף-בית על-פי שם משפחתו של הכותב הראשון
  רשימת הספרות תיכתב, תוך הקפדה על הנוסחים הבאים - הראשון הוא מאמר בכתב עת והשני הוא ספר:

[1] Krichak SO, Kishcha P, and Alpert P. 2002. Decadal trends of main Eurasian oscillations and the Mediterranean precipitation. Theoretical and Applied Climatology 72 209-220

[2] Zar JH. 1999. Biostatistical analysis.Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.


øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel