מידע סביבתי ככלי מדיניות ברשויות מקומיות בעקבות כניסתן לתוקף של תקנות המידע הסביבתי
דורית קרת ושרון מלכי
ינואר 2011, גליון 1, (עמ' 49-46)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

לאחרונה, בעקבות תיקון חקיקתי לחוק חופש המידע והתקנת התקנות לפיו, רשויות מקומיות נדרשות לפרסם באמצעות אתר האינטרנט שלהן מידע המצוי בידיהן ביחס להיבטים סביבתיים. מאמר זה בוחן היבטים שונים של פרסום מידע סביבתי באתרי האינטרנט של ערים שאמורות להיות מובילות מבחינה סביבתית - ערי פורום ה–15. היבטים הנוגעים למידע מוארים במאמר זה תוך התייחסות לפרסום מידע סביבתי בערים אחרות בעולם. נוסף על כך, מוצגים ממצאים נבחרים מתוך מחקר עומק שנעשה בשלוש רשויות מקומיות המובילות מבחינת הניהול הסביבתי שלהן. ממצאי המחקר מעידים כי למרות שאיסוף מידע היה קיים עוד טרם כניסתן של התקנות לתוקף, יש עדיין מקום רב לשיפור בתוכן המידע שהרשויות מפיצות ובאופן הצגתו. המאמר מעלה מספר המלצות מדיניות שיועילו לניהול המידע, לשימוש בו ולהצגתו.
 


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel