ניתוח מרחבי של זיהום אוויר ושיעור מקרי סרטן במפרץ חיפה
אורי איתן, יובל , מיכה ברחנא, יונתן דובנוב, שי לין, יוחאי כרמל ודוד ברודאי
מאי 2011, גליון 2, (עמ' 107-117)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

בשנת 2001 דיווח רשם הסרטן הלאומי ששיעור מקרי הסרטן באזור חיפה גבוה בכ-20% מהממוצע הארצי. חיפה משמשת כמרכז תעשייה אזורי עיקרי בישראל מאז 1930, ולכן עלה החשש כי שיעור התחלואה הגבוה בסרטן קשור לזיהום האוויר שאפיין את האזור שנים רבות. עבודה זו בחנה אם תבניות מרחביות שכיחות של מדדים לחשיפה כרונית למזהמי אוויר קשורות לתבניות מרחביות של שיעור מקרי הסרטן. במסגרת המחקר פותחו מדדי סיכון לחשיפה כרונית לחלקיקים מרחפים שקוטרם קטן מ-10 מיקרון (PM10) שנפלטים ממפעלים וממכוניות, ולגפרית דו-חמצנית (SO2) שהיא סמן לפליטות תעשייתיות. לשם כך נבנו מפות מרחביות לפי אזורים סטטיסטיים, של שיעור המקרים אצל גברים ונשים בנפרד, של שלושה סוגים שכיחים של סרטן באזור המחקר: לימפומה שאינה הודג'קין, סרטן ריאות וסרטן שלפוחית השתן. נערכו מבחנים סטטיסטיים כדי לסנן את סוגי הסרטן שהתבנית המרחבית שלהם הייתה אקראית, ולכן אינה יכולה להיות קשורה למפות מדדי הסיכון הלא אקראיות. קשרים אפשריים בין מפות התחלואה לתבניות מדדי הסיכון נבחנו בעזרת מודל בייסיאני שלקח בחשבון את הדירוג החברתי-כלכלי של האזורים הסטטיסטיים. סרטן ריאות אצל גברים וסרטן שלפוחית השתן אצל גברים ונשים הראו תבניות מרחביות לא אקראיות. לא נמצא כל קשר בין מפות הסיכון המבוססות על מדד החשיפה לגפרית דו-חמצנית לבין סוגי הסרטן שבדקנו. אצל גברים נמצא קשר לא מובהק בין סרטן ריאות לבין מדד החשיפה הכרונית לחלקיקים המרחפים: עלייה בריכוז של 1 מק"ג/מ"ק של חלקיקים מרחפים באוויר נמצאה קשורה לעלייה של כ-12% בתחלואה. נמצא כי ללא האזורים הסטטיסטיים ששיעור המקרים הצפוי בהם היה נמוך מ-1, התוצאות היו אמינות יותר מבחינה סטטיסטית.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel