ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי
אלון אנגרט
אוגוסט 2011, גליון 3, (עמ' 174-182)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

 

מדעני האקלים נמצאים תחת התקפות בקשר להשפעת פעילות אנושית על התחממות כדור הארץ. התקפות אלה גורמות לבלבול בציבור הרחב ובקרב מדענים. בסקירה זו מוצגים גילויים היסטוריים של עובדות מפתח שההבנה המדעית בתחום מבוססת עליהן. מסקנה עיקרית שנובעת מהבנה זו היא שהעלייה בריכוז האטמוספרי של גזי חממה, כתוצאה מפעילות האדם, גורמת להתחממות מהירה ולשינויים באקלים. בין גילויים היסטוריים אלה נמנים הגילוי מהמאה ה–19 ש–CO2 הוא גז חממה, גילויים משנות ה–50 שמצאו "טביעת אצבע" אנושית בחותמת האיזוטופית של CO2 באטמוספרה, העלייה המהירה שנמדדה החל משנות ה–60 בריכוז האטמוספרי של גז זה, והקשר ההדוק בין תקופות קרח לריכוזים נמוכים שלו. בסקירה מוגדר המונח "רגישות אקלימית", שעיקר הדיון המדעי בנושא כיום קשור לאומדנים של ערכו. עם זאת, אני מראה כי באופן מעשי, האומדנים השונים נבדלים רק לגבי העשור המדויק במאה הנוכחית שההתחממות תעבור בו את הסף של 2 מעלות צלזיוס.


Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel