צמח הווטיוור ככלי לשימור ולמניעת זיהום קרקע בישראל
נתיב דודאי, דוד חיימוביץ ומני בן–חור
אוגוסט 2011, גליון 3, (עמ' 183-191)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

 

הווטיוור הוא עשב רב–שנתי ממשפחת הדגניים, המשמש בעיקר להפקת שמן אתרי משורשיו לתעשיות הבושם והקוסמטיקה. הוא נפוץ באזורים טרופיים וסוב–טרופיים, גדל כשיח, אינו מעכב גידולים שכנים ואינו מתרבה מזרעים, ומשום כך אין סכנה שיהפוך לעשב שוטה בשדות חקלאיים. נוף שיח הווטיוור מתפצל לחותלות, והוא בעל קנה שורש קצר ומערכת שורשים צפופה ועמוקה שגדלה מהר יחסית, ועשויה להגיע לאורך של יותר מ–2.5 מטר. תכונות אלה הובילו מדענים בעולם לבחון בהצלחה שימוש בצמח הווטיוור לייצוב, לשימור ולניקוי קרקעות. בשנת 1984 הובא לארץ לראשונה חומר ריבוי של צמח הווטיוור שנשתל בחלקות ניסוי במרכז המחקר נווה–יער. בחלקות נערכו תהליך אקלום ובחינה מקיפה של גידול הצמח בתנאים השוררים בישראל. מטרת המאמר היא לסקור את העבודה שנעשתה ולהציג את פוטנציאל הצמח לשימור ולמניעת זיהום קרקע בישראל. בשנים האחרונות נבחנו בארץ מגוון יישומים של הווטיוור לייצוב ולשימור מדרונות וגדות נחלים. בכל הניסויים והתצפיות שנערכו - הצמחים שרדו, התפתחו היטב ומנעו בהצלחה את סחף הקרקע. נוסף על כך, נערכו ניסויים לבחינת יכולתו של הווטיוור לנקות קרקע מזוהמת בדלק. בניסוי עציצים נמצא שצמח הווטיוור עמיד לריכוז של 5% סולר בקרקע כבדה מעמק יזרעאל. כמו כן, כ–5 שבועות לאחר שתילתו הקטין הצמח את ריכוז הסולר בקרקע המזוהמת לרמה נמוכה.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel