ערכם של פסי אש ביערות אורן לשימור המגוון הביולוגי: קינון הנמלים כדוגמה
ג'אן–ג'אק יצחק מרטינז
אוגוסט 2011, גליון 3, (עמ' 210-216)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

כתמים ומסדרונות טבעיים המשולבים בנוף שרובו מעוצב על–ידי פעילות האדם הם מרכיב חשוב מאוד בשימור בעלי החיים. הנחה זו נבחנה בצפון הגליל, באמצעות השוואה בין חברות נמלים המקננות בשלושה בתי גידול שונים: בתה ים תיכונית טבעית, יערות אורנים של קק"ל, ופסי אש עזובים ביערות אלו. קני נמלים המקננות בקרקע נסקרו בחמישה אתרים שונים, בכל אתר 5 חלקות מכל אחד משלושת סוגי בתי גידול. בסך הכול היו 75 חלקות, גודל כל אחת מהן 80 מ"ר. הקנים אותרו בעזרת מעדר עד לעומק 5 ס"מ, וכן על–ידי הפיכת האבנים הגדולות ופיצוח גדמי העצים שהיו בשטח. נמצאו 102 קנים, השייכים ל–19 מיני נמלים - 8% מכלל מיני הנמלים בישראל. הנמלים נמצאו בדרך כלל באחד מבתי הגידול: 12 מינים נמצאו בבית גידול אחד בלבד, 2 מינים בשני בתי גידול, ורק 5 מינים היו בשלושת בתי הגידול. המחקר מעלה שמדד מגוון המינים היה דומה בבתי הגידול השונים, ומדד הדמיון בין פסי האש לבין הבתה הים תיכונית היה גבוה יחסית - עדות ליכולתן של הנמלים של הבתה הים תיכונית לקנן בבית גידול חדש (יחסית) זה. מכיוון שקיים מתאם גבוה בין הימצאות חברות נמלים ובין הימצאות חסרי חוליות אחרים בבתי גידול, לפסי אש עזובים תפקיד חשוב במדיניות שימור המגוון הביולוגי של בעלי חיים קטנים בגליל, ולא רק לנמלים.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel