השפעתן של תפיסות מסורתיות על התנהגות סביבתית - הנכונות לשימוש בקומפוסט בקרב חקלאים במגזר הערבי המוסלמי
אריג' חאג', שלומית פז ואופירה אילון
יוני 2012, גליון 2, (עמ' 154-160)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

לפי ההלכה האִסלאמית, חלק ממקורות הקומפוסט נחשבים לטמאים, בעיקר הפרשות שמקורן בבני אדם ובבעלי חיים האסורים במאכל. מחקר ראשון מסוגו בדק כיצד נתפס הקומפוסט בעיני חקלאים מוסלמים ואם יש לכך השפעה על השימוש בו. שאלונים סגורים חולקו ל–77 חקלאים מוסלמים ול–11 חקלאים נוצרים בבקעת בית נטופה. השאלונים בחנו מאפיינים אישיים, עמדות כלפי השימוש בקומפוסט, את המודעות ליתרונותיו ולמקורותיו ואת השפעת התפיסות המסורתיות על הנטייה להשתמש בו. נוסף על כך, נערכו ראיונות מובנים עם מדריכים חקלאיים וכן עם אנשי דת מוסלמים.

ממצאי השאלונים הראו כי מידת השימוש בקומפוסט בקרב החקלאים המוסלמים היא פחות מבינונית. מודעות גבוהה יותר לשימוש בו נצפתה אצל החקלאים הצעירים ו/או המשכילים יותר. עמדות מגוונות עלו באשר למידת הטומאה והטהרה, במיוחד לגבי קומפוסט שמקורו בהפרשות בני אדם או חזירים. עם זאת, מעניין לציין כי כמחצית מהנסקרים המוסלמים הביעו נכונות להשתמש בקומפוסט אם יוגדר כטהור מבחינת האִסלאם. כצפוי, החקלאים הנוצרים שהשתתפו במחקר ענו כי אינם רואים בקומפוסט חומר טמא.

המדריכים החקלאיים העידו כי החקלאים מפנים אליהם שאלות באשר למקורות הקומפוסט וליתרונותיו וכי ההתעניינות בנושא גוברת. המדריכים המוסלמים אכן מכירים חקלאים שנרתעים מהשימוש בקומפוסט.

לפי אנשי הדת שרואיינו, נושא הטהרה מדאיג חלק מהחקלאים המוסלמים. לדבריהם, ניתן להשתמש בחומר הטמא לדישון הקרקע, מכיוון שהפיכת החומר הטמא לחומר אחר באמצעות תגובות כימיות או ביולוגיות מטהרת אותו. נוסף על כך, אם יוכח שהדשנים הכימיים מזיקים לסביבה, עדיף להשתמש בקומפוסט. לאור זאת, נראה כי בעמדותיהם של אנשי הדת קיים פוטנציאל לסייע בעידוד החקלאים המוסלמים במעבר לשימוש בקומפוסט.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel