סוגיית החתולים לאור הדיון בזכויותיהם של בעלי החיים וברווחתם
נדב לוי
יוני 2012, גליון 2, (עמ' 174-180)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

כאשר מושג הזכויות הופיע בפעם הראשונה בדיונים פילוסופיים וציבוריים במאה ה–18, הוא התמקד בזכויות פוליטיות, בחופש המצפון, בחופש הדיבור ובחופש הביטוי - כלומר בבעיות שהיו רלוונטיות לבני אדם בלבד. כל יצור בעל תחושה - יונקים, ציפורים ואולי גם דגים - נחשב אז בעל זכויות מוסריות ומשפטיות מסוימות, ובעיקר בעל הזכות שלא ייגרם לו נזק בלתי הכרחי דוגמת סירוס. המאמר עוסק בנושא הקונפליקט הקיים כיום בין גורמי שמירת טבע לבין חובבי חיות–מחמד בכלל וחתולים בפרט, בנושא השפעתם הסביבתית של חתולים. שאלת המחקר המרכזית במאמר היא אם חתולים יכולים להיחשב בעלי זכויות, ושאלת המשנה היא אם ראוי שהאדם יתערב בחייהם, באמצעות סירוס, עיקור או דילול מבוקר.

המאמר בוחן את הסוגיה תוך שימוש בדיסציפלינות חדשות יחסית המציגות הבדלים בין טובת (רווחת) בעלי חיים לבין זכויות בעלי החיים. זווית התבוננות זו מביאה בפני הקוראים אסכולות חשיבה שמן הראוי לכלול אותן בהחלטות לגבי ניהול של מגוון המינים בטבע, לרבות מעמדן של חיות משק וחיות–מחמד הנמצאות באחריות האדם.

כל פרקליטי זכויות בעלי החיים, גם בישראל, שמים בראש מעייניהם את זכותם של בעלי החיים לחופש, את זכותם להתפרא ולהשתחרר מן השביה ואת האיסור לצוד אותם או להתנכל להם. איסורים אלה אינם נשמרים בקפידה ואינם נאכפים כיאות. מחקרים מדעיים מראים פגיעה סביבתית לא מבוטלת מצִדם של חתולים. במאמר מוצעים פתרונות יישומיים לצמצום השפעתם הסביבתית של החתולים.

המאמר סוקר את הסוגיה ואת תמונת המצב של הידע הקיים בנדון בעולם ובישראל בצורה ממצה, ומביא את הרעיונות החדשים באתיקה הסביבתית כציר מרכזי להצגת הטיעונים בנושא החתולים וזכויותיהם. תרומת המאמר לדיון בנושא היא בהעלאה נוספת של הסוגיה המורכבת של החתולים למודעות האדם, תוך שימוש בתחום חֵקר חדש יחסית בשטח האתיקה והמוסר כלפי בעלי חיים והרגשות של בעלי חיים, תוך הבנה כי הצגת הסוגיה עשויה ליצור דיון ציבורי ער בין הקהילה המדעית, קובעי המדיניות, גורמי מִמשל וחובבי חיות–מחמד.
 


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel