שינויים בגודל האוכלוסייה של טחבן המדבר כסמן להשפעת שינויים במשטר הגשמים על מערכות אקולוגיות בנגב
יגאל גרנות, סול ברנד ומשה שחק
יוני 2012, גליון 2, (עמ' 181-186)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

 

מטרת מאמר זה היא להראות כי קיים קשר בין שתי תופעות בהר הנגב: שינוי במשטר הגשמים וירידה חדה באוכלוסיית טחבן המדבר. לשינויים באוכלוסיית טחבן המדבר עשויה להיות השפעה על המערכת האקולוגית כולה, בהיותו מין מפתח הפועל כנגד תהליכי המלחת הקרקע.

אוכלוסיית הטחבנים נבדקה בשני אתרים. במדרונות הטרשיים של רכס חלוקים חלה ירידה בגודל האוכלוסייה שנמשכה משנת 1998 ועד לשנת 2011. במישור הלס של שדה צין נשאר גודל האוכלוסייה יציב (עם תנודות סביב הממוצע) לכל אורך התקופה הנדונה עד לשנה האחרונה - 2011 - שבה נמצאה ירידה חדה.

ניתוח משטר הגשמים מלמד כי ניתן להבחין בשלוש תקופות שונות במהלך שנות המעקב אחרי אוכלוסיות הטחבנים. התקופה הראשונה (1973-1992) מאופיינת בכמות גשם התואמת את ממוצע הגשם הרב–שנתי (101 מ"מ לשנה) ובארבע בצורות. התקופה השנייה ("תקופת הבצורות", 1993-2000) מאופיינת בירידה בכמות הגשם הממוצעת (74 מ"מ לשנה) ובחמש שנות בצורת. התקופה האחרונה (שלאחר "תקופת הבצורות", 2001-2011) מאופיינת בכמות גשם שנתית ממוצעת נמוכה מהממוצע הרב–שנתי (85 מ"מ לשנה) ובשלוש שנות בצורת. אנו מבקשים לבסס את ההשערה כי קיים קשר בין שינוי משטר הגשמים לבין קריסת אוכלוסיית הטחבנים.

מהמחקר עולה כי בדיקת השפעתם של שינויים במשטר הגשמים על תנודות באוכלוסייה של אורגניזמים חייבת להיעשות במחקר ארוך טווח, וכי חייבים להתייחס בביצועו לממוצעי תקופות ולאירועי קיצון. כמו כן עולה כי ההשפעה של השינויים במשטר הגשמים על התנודות באוכלוסייה תלויה בתכונות בית הגידול, ולכן יש לערוך את המחקר על אותו אורגניזם בבתי גידול שונים - במקרה של טחבן המדבר התנודות החריפות בגודל האוכלוסיות בשני בתי הגידול הושפעו מהשינויים ארוכי הטווח במשטר הגשמים. 

 


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel