קביעת סדרי קדימויות בשימור צמחים נדירים – פארק רמת הנדיב כמקרה מבחן
רחלי שוורץ-צחור, ליאת הדר ואבי פרבולוצקי
אוגוסט 2012, גליון 3, (עמ' 220-229)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

בשנת 2007 הוחלט לגבש תכנית לשימור מיני הצמחים הנדירים הגדלים בשטח פארק רמת הנדיב. לשם כך הוחלט לערוך סקר בקרב בוטנאים מומחים בישראל כדי לדרג את מיני הצמחים הנדירים ולקבוע רשימה של צמחים שבשימורם יש לעסוק תחילה וללא דיחוי. הסקר נערך בשיטת דלפי והקיף 12 מומחים. בו בזמן נערך גם סקר בשטח לאיתור ולניטור של אוכלוסיות כלל מיני הצמחים הנדירים. שקלול תוצאות סקר המומחים הניב את דירוג המינים הנדירים שיש לתת עדיפות לשימורם וכן שישה קריטריונים עיקריים לקביעת דירוג מסוג זה. תוצאות הניטור והמיפוי בשטח הראו כי בפארק ישנו אתר שהוא "נקודה חמה" (hotspot) וגדלים בו 17 מינים נדירים שחלק מהם, על פי המומחים, יש צורך לשמר מיָדית. תוצאות אלה הביאו לשינויים בניהול ממשק הפארק ולקביעת מדיניות של ממשק תומך עבור מיני הצמחים הנדירים. נוסף על כך, הוחלט להקים בפארק גן למיני צמחים נדירים שיהיה גיבוי לאוכלוסיות המינים הנדירים הגדלים באופן טבעי בשטח הפארק, ויאפשר לחשוף מינים אלה לציבור ולעורר מודעות לשימורם.


Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel