סביבה בצל מלחמה - הקשר בין תפיסת האיום הביטחוני לבין תפיסת האיום הסביבתי, והשפעתו של הקשר על עמדות ועל התנהגויות סביבתיות
עינת ברטל ונורית כרמי
דצמבר 2012, גליון 4, (עמ' 304-311)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

סקר עמדות סביבתיות שנערך ב-2008 בקרב אזרחי מדינות האיחוד האירופי ביקש לדרג את הבעיות החמורות ביותר המאיימות על עולמנו כיום. ההתחממות הגלובלית דורגה במקום השני. סקר דומה שנערך ב-2009 הראה, שהתפשטותו של המשבר הכלכלי העולמי העלתה את הדירוג של הבעיות הכלכליות והורידה את דירוג חשיבותן של בעיות הסביבה. מחקרים מראים כי החומרה שמייחס הפרט לבעיה הסביבתית היא יחסית, ותלויה, בין היתר, בקיומם ובעוצמתם של איומים קיומיים אחרים, וכך יכולה להשפיע, בעקיפין, על עמדות ועל התנהגויות סביבתיות. מטרת מחקר זה הייתה לבדוק כיצד האיומים הקיומיים, ובמיוחד הביטחוניים, הנמצאים תדיר על סדר היום הציבורי בישראל, משפיעים על ההתייחסות לבעיות הסביבה. שיערנו שככל שהאיום הביטחוני נתפס כמאיים יותר - האיום הסביבתי נתפס כחמור פחות, דבר שיתבטא ברמות נמוכות יותר של עמדות והתנהגויות סביבתיות. בפני 363 מתנדבים הוצגו נושאים שונים (ובהם הפגיעה באיכות הסביבה) העומדים על הפרק בישראל, במטרה לבדוק עד כמה הם מוטרדים מכל נושא בפני עצמו. לאחר מכן התבקשו הנשאלים לדרג את שלושת הנושאים הנתפסים בעיניהם כחמורים ביותר עבור ישראל. נוסף על כך, התבקשו הנשאלים למלא שאלוני עמדות והתנהגות סביבתית. התוצאות הראו שאף על פי שהנשאלים הביעו רמה ממוצעת גבוהה של דאגה ממצב הסביבה (אף יותר מהמצב הביטחוני!) בשאלון ה"בלתי תלוי", כשנדרשו לדרג את האיומים לפי מידת חומרתם, האיום הסביבתי כלל לא נכנס לדירוג במרבית המקרים, ולעומתו האיום הביטחוני נכנס לדירוג של מרבית הנבדקים, ואף דורג במקום הראשון בשליש מהמקרים. נוסף על כך, תפיסת האיום הביטחוני כחמורה יותר נמצאה בקשר הפוך לעמדות סביבתיות ולדיווח על התנהגות סביבתית. תוצאות המחקר מעלות את הצורך במחקרי המשך, במיוחד לנוכח המצב הביטחוני המעורער בישראל. השלכות הממצאים על ההתייחסות לבעיות סביבתיות ועל אפשרויות ההתערבות נידונות בגוף המאמר.


Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel