השקיה כגורם חשוב בחיזוי תפוצה של מינים פולשים - התבססות נמלת האש הקטנה בישראל כמקרה מבחן
רועי פדרמן ויוחאי כרמל
דצמבר 2012, גליון 4, (עמ' 312-319)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

 מינים פולשים פוגעים בבתי גידול טבעיים, בחקלאות, בבריאות האדם ובמגוון המינים. חיזוי פוטנציאל ההתבססות של מינים פולשים תורם לגילוי מוקדם ולהכחדה של מינים אלה. מודלים של בית גידול המשתמשים במשתני אקלים, נפוצים בשימוש לחיזוי התבססות פוטנציאלית של מינים פולשים. מודלים של בתי גידול המשתמשים במשתני אקלים אינם מבטאים השפעות של השקיה על מיקרו–אקלים. בישראל משנה גורם ההשקיה באופן ניכר את תנאי המיקרו–אקלים, והוא גורם מרחבי משמעותי המשפיע על תפוצת אורגניזמים. במחקר זה הוספנו על נתוני המשקעים גם נתוני השקיה, כדי לשפר את יכולת החיזוי של מודל בית הגידול. כמקרה מבחן השתמשנו במודל לפוטנציאל ההתבססות של נמלת האש הקטנה בישראל. נמלת האש הקטנה היא מין פולש שמקורו בדרום אמריקה ובמרכזה, ובמאה השנים האחרונות פלשה לאזורים טרופיים ותת–טרופיים אחרים בעולם וכן לישראל. במחקר זה השתמשנו במודל מסוג Maxent לחיזוי פוטנציאל ההתבססות של נמלת האש הקטנה בישראל. המודל נבנה על בסיס משתני אקלים ואתרי תצפיות בתחום התפוצה הטבעי של הנמלה. תוצאות המודל יושמו לשטח מדינת ישראל לצורך חיזוי פוטנציאל התבססותה בשטח זה. 103 תצפיות של מין זה בישראל שימשו להערכת טיב חיזוי המודל. המודל הראשוני התבסס על משתני אקלים באופן דומה לשימוש הנפוץ והמוכר מהספרות המדעית. חיזוי מודל זה נמצא שגוי באזורים רבים. העלינו את ההשערה שבשטחים מושקים כמות המשקעים במודל אינה מייצגת נכונה את לחות הקרקע. על כן, בנינו מודל מתוקן שבו באזורים מושקים נכללה גם ההשקיה נוסף על משתני המשקעים. המודל שכולל תיקון בשטחים מושקים הראה תוצאות חיזוי טובות יותר מהמודל ללא תיקון. תיקון המודל כפי שנעשה במחקר זה עשוי להיות חיוני לחיזוי תפוצה של מינים פולשים נוספים שהתבססו או שטרם התבססו בישראל. 


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel