יועצים סביבתיים מחוללים שינוי?
מיכל איתן, ורד בלאס, נועם גרסל, ליאת צבי ועידית רייטר
דצמבר 2012, גליון 4, (עמ' 339-347)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

 יועצים סביבתיים מחוללים שינוי?

 

שגית פורת [1] ושחר בוקמן [2]

[1] מנהלת מקצועית, המכון לעסקים וסביבה, אוניברסיטת תל–אביב

[2] עורך בפועל, אקולוגיה וסביבה

 

מדיניות סביבתית משלבת היבטים כלכליים ועסקיים (כמו גם חברתיים). מחד גיסא, אנו ניצבים בפני הצורך להתמודד עם השפעות סביבתיות שליליות של פעילות תעשייתית ועסקית הולכת וגדלה, ומאידך גיסא, האתגרים מציעים גם שפע רב של הזדמנויות חדשות. אין ספק שהמגזר העסקי חייב להיות שותף בדרך למציאת הפתרונות הדרושים לאתגרים סביבתיים. 

המודעות לאחריות חברתית וסביבתית ולהתנהלות מקיימת בהקשר של הניהול העסקי גוברת בקרב כל המגזרים. יש לכך השלכות על מדיניות הממשלה, על פעילות החברה האזרחית וכמובן על התנהלות המגזר העסקי עצמו. ניכר עניין גובר בהכשרה מקצועית בתחומי ניהול הקשורים לסביבה ולמחקר אקדמי תומך. רבים רואים בעידן זה את ניצניה של לא–פחות מהמהפכה התעשייתית הבאה.

לפיכך יזמה מערכת אקולוגיה וסביבה דיון על המגזר העסקי בישראל בהקשר הסביבתי. למטרה זו כינסנו מספר יועצים בכירים למגזר העסקי המתמחים בהיבטים שונים של התנהלות סביבתית. נדגיש שלא מדובר בהכרח במדגם מייצג של יועצים סביבתיים. בשיחתנו עלו מגוון מעניין של נושאים והקשרים, החל ב–greenwash (אמנם האקדמיה ללשון העברית טבעה את המונח התיירקקות, על משקל התייפייפות, ובליווי אסוציאציות נוספות, אך מונח זה לא נקלט, עדיין), דרך מגדר, המציאות הכלכלית, שווקים בין–לאומיים וצמא למנהיגות עסקית–סביבתית וכלה בניהול אסטרטגי לקיימות; ובאופן כללי יותר: מה תפקיד היועצים (בהיותם אנשי המקצוע המובילים בתחומי הסביבה) בהנעת המגזר העסקי לעבר עתיד בר–קיימא? 

בתחילת המפגש עלתה התהייה אם ייעוץ סביבתי הוא מקצוע נשי, מאחר שהפורום שכינסנו הפגין יתרון מספרי נשי מובהק. למעשה, יותר גברים עוסקים בתחום הייעוץ, ורובם נותנים מענה לפניות של חברות לקבלת שירותי ייעוץ נקודתיים וטכניים (כמו חומרים מסוכנים, שפכים וכד'). רק בשלב מתקדם מבינים חלק מהגופים את הצורך בחשיבה אסטרטגית כוללת יותר, שמובילה לקיימות. המענה לצורך הזה ניתן פעמים רבות על–ידי נשים המביאות, לדעת המשתתפות (והמשתתפים) בדיון, ערך מוסף ייחודי לעיסוק בקיימות, בדמות תכונות כמו חשיבה אסטרטגית, ניהול סיכונים וראייה לטווח ארוך.

אנו מביאים בפניכם את עיקרי הדיון שהתקיים במשרדי האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה, בהנחיית חנוך אילסר, מנהל האגודה, ובהשתתפות היועצים הסביבתיים הבאים:

  • מיכל איתן - יועצת לאסטרטגית קיימות, mi.eitan@gmail.com

  • ד"ר ורד בלאס - הפקולטה לניהול - בית הספר למוסמכים במִנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, אוניברסיטת תל–אביב, vblass@post.tau.ac.il

  • ד"ר נועם גרסל - מייסד ומנהל משרד ייעוץ סביבתי, אסיף אסטרטגיות.noam@assifstrategies.com

  • ליאת צבי - בעלת חברת "הקליניקה - מותגים ידידותיים לעתיד" המתמחה בגיבוש אסטרטגיה שיווקית ותקשורתית בנושאי קיימות בדגש סביבתי, zviliat@gmail.com

  • עו"ד עידית רייטר - יועצת משפטית–סביבתית

אנו מקווים שתמצאו עניין בשיח, דבר שיעודד אותנו לפתח ולהרחיב אותו בגיליונות הבאים.


Previous
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel