פירוק מיקרוביאלי של חומרים רפואיים בקרקעות לס המושקות בקולחים
אמנון גרוסברגר, בני חפץ ויצחק הדר
פברואר 2013, גליון 1, (עמ' 56-62)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

חומרים רפואיים וחומרים הידועים כמשבשי פעילות הורמונלית נמצאו בשפכים מטופלים ובגופי מים עיליים שקולחים מוזרמים אליהם. בישראל, שהקולחים בה הם כ-50% ממי ההשקיה, עולה חשש מחשיפת הסביבה החקלאית למזהמים אלה. בהגיעם לקרקע, חשופים החומרים הרפואיים למגוון תהליכים הקובעים את גורלם ואת התנהגותם בסביבה. עבודה זו מתמקדת בחקר קצבי הפירוק המיקרוביאלי של חומרים רפואיים שנמצאו בקולחים המשמשים להשקיה. אנו מניחים כי מידע זה יעזור להעריך את מידת השיוריות בקרקע ואת הסכנות הסביבתיות והבריאותיות הנגזרות מחשיפת קרקע חקלאית לחומרים רפואיים. 

ניסויי הדגרה של חומרים רפואיים נערכו בקרקעות לס שהושקו לאורך זמן בקולחים שהכילו חומרים רפואיים או במים שפירים. קצב ההיעלמות של החומרים הרפואיים הושפע בעיקר מתכונות החומר, וזמני מחצית החיים של החומרים בקרקע נעו בין ימים בודדים למספר שנים. ממצא חשוב ומעניין היה כי מרבית החומרים התפרקו בקצב דומה בקרקעות שהושקו בקולחים ובקרקעות שהושקו במים שפירים. עוד נמצא כי קצב הפירוק הואץ בקרקעות שנדגמו לאחר עונת חורף גשומה לעומת קצבי הפירוק שנמדדו בדגימות בסיום עונת ההשקיה. מחקר זה מספק בסיס נתונים שיכול לשמש להערכה כמותית של שיוריות חומרים רפואיים שמקורם בקולחים בקרקעות חקלאיות ולבחון את מידת זמינותם לתהליכים כימיים ופיזיקליים ואת פוטנציאל קליטתם על-ידי גידולים חקלאיים. 

 


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel