כתמים טבעיים בתוך המערכת החקלאית - האומנם 'אבני קפיצה'?
ג יא רותם, עמוס בוסקילה, ירון זיו ואיתמר גלעדי
פברואר 2013, גליון 1, (עמ' 73-78)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

חקלאות אינטנסיבית עלולה לגרום לפגיעה במגוון הביולוגי. אחת הגישות למיתון פגיעה זו היא 'חקלאות ידידותית למערכות הטבעיות' המצדדת בשמירה על כתמים טבעיים בתוך המערכת החקלאית. במחקר זה בחנו את ההשערות שכתמים טבעיים הם מקור לזוחלים בשדות, ושהתנועה מהשדות לכתמים מאפשרת לכתמים לשמש 'אבני קפיצה' בין אזורים טבעיים, ובכך למתן את השפעת הקיטוע של השטחים הטבעיים. המחקר התבצע ב-13 מערכי מחקר בשפלת יהודה הדרומית. כל מערך כלל מלכודות בכתם טבעי, בשדה ולאורך גדר אטומה לזוחלים שהוצבה על קו המגע שדה-כתם. באמצעות מערכים אלה ניטרנו את חברת הזוחלים בכתם ובשדה ואת התנועה בין בתי הגידול. התוצאות מראות כי צפיפות הפרטים של חומט הפסים בשטח הטבעי נשארה קבועה. לעומת זאת, צפיפות הפרטים בשדה עלתה מתחילת העונה ועד לקציר, וצנחה לאפס אחרי הקציר. נמצאה תנועה רבה של זוחלים מהכתם לשדה, ומכאן שהכתם הוא מקור לזוחלי השדה. עם זאת, הייתה תנועה מעטה ביותר מהשדה לכתם, וממצא זה דוחה את ההשערה שהכתמים הטבעיים יכולים לשמש 'אבני קפיצה'.  


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel