האם שטחים חקלאיים מתאימים לקיום ברֵכות חורף?
ליאב שלם ואביטל גזית
פברואר 2013, גליון 1, (עמ' 79-85)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

התאמת שטחים חקלאיים בלתי מנוצלים להקמה ולשיקום של ברֵכות חורף נבחנה בשטח חקלאי (כ-14 דונם). השטח הוקצה על-ידי הכפר הירוק להקמה של פארק טבע קהילתי ובו אזור לשיקום צמחיית השרון וברֵכת חורף. ברֵכת החורף (כשלושה דונם) נחפרה במורד השטח. אגן הניקוז לברֵכה (כ-500 דונם) הוא שטח חקלאי פעיל (גידולי שדה המטופלים בדישון ובחומרי הדברה); הנגר החורפי מאגן זה הופנה אל הברֵכה. כדי לבדוק את ההתאמה של השטח החקלאי להקמת ברֵכת החורף ולקיומה נבדקו הקריטריונים הבאים: הרכב הקרקע, זמינות וכמות נגר שמאפשרים קיום מים בברֵכה לפחות ארבעה חודשים, ואיכות מים שמקיימת הרכב ועושר של חסרי חוליות טיפוסיים לברֵכות חורף. על פי ממצאי המחקר, השטח החקלאי שנבחן עומד בכל הקריטריונים שנקבעו. הממצאים הללו מבוססים על תצפית של שנה אחת בלבד בברֵכה שהוקמה שנתיים קודם לכן, ולפיכך נדרש מעקב ארוך טווח שיאשש כי הממצאים והמסקנה העולה מהם תקפים לאורך זמן. חיזוק למסקנה זו התקבל מבדיקת ברֵכת חורף נוספת סמוכה, ותיקה יותר. בהתאם לכך מסתמן כי הקמה ושיקום של ברֵכות חורף בשטחים חקלאיים אכן אפשריים. 


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel