הקשר בין כמויות הגשם לייצור ראשוני בשטחי מרעה לאורך מפל הגשם בישראל והשלכותיו לאור שינוי האקלים הצפוי
קרלי גולודיאץ, מרסלו שטרנברג, חיים קיגל, ברטרנד בוקן, עמית דולב, ליאת הדר, זלמן הנקין, אלי צעדי, יצחק בצלאל, אמיר ארנון, נעם זליגמן ויוג'ין דוד אונגר
יולי 2013, גליון 2, (עמ' 148-158)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

שינוי האקלים הגלובלי עלול לגרום לירידה בכמות הגשם ולעלייה בשונות הבין-שנתית שלה במזרח הים התיכון. במחקר זה ביקשנו לחזות השפעות אפשריות על ייצור הביומסה העשבונית בשטחי מרעה טבעי לאורך מפל הגשם בישראל. השתמשנו בנתונים ארוכי טווח של ייצור הביומסה העשבונית ובנתוני הגשם השנתי מעשרה אתרי מחקר המשתרעים משדה בוקר בדרום (90 מ"מ גשם) ועד עין יעקב בצפון (780 מ"מ גשם). ייצור הביומסה הממוצע עלה מדרום לצפון. תלות לינֵארית חזקה בין ייצור הביומסה לכמות הגשם נמצאה בעיקר באתרים הצחיחים (פחות מכ-500 מ"מ). לא נמצאה מגמה ברורה ביעילות השימוש בגשם (היחס בין ייצור לכמות גשם) לאורך מפל הגשם. מקדמי השונות הבין-שנתית של הגשם ושל ייצור הביומסה ירדו עם העלייה בכמות הגשם עד כ-500 מ"מ.

השינויים הצפויים במשטר הגשם יובילו לפגיעה משמעותית ביצרנות באתרים הצחיחים. לעומת זאת, לא צפויה פגיעה משמעותית ביצרנות המרעה באתרים הלחים, שלא נמצא בהם קשר הדוק בין כמות הגשם ליצרנות. השינויים הצפויים ביצרנות באתרים הצחיחים יצריכו תכנון מחודש של ממשק הרעייה.


 

 

 


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel