הגות סביבתית מוסלמית מול עשייה – טורקיה כדוגמה
מירי שפר-מוסנזון
דצמבר 2013, גליון 4, (עמ' 292-297)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

בעשור האחרון גדלה ההתעניינות בעולם האסלאם בסוגיות סביבתיות. לא מדובר רק באינטלקטואלים או באנשי הלכה בודדים, אלא בתופעה רווחת יותר. מאמר זה עוסק בטורקיה: מדינת מפתח בעולם האסלאם הים תיכוני בעבר ובהווה. בטורקיה קיימים מודעות סביבתית וכן ניסיון ליישם אותה, הן ברמת תנועות במרחב הציבורי הן ברמת המדינה. המאמר מנתח את ההיסטוריה הקרובה של מאבקים סביבתיים בטורקיה כדי להסביר את המקורות שמעצבים את המחשבה הסביבתית ואת דפוסי הפעולה בתחום זה. המאמר מצביע על שני כיוונים שונים. מצד אחד יש ניסיון לעגן את המחשבה הסביבתית במקורות אסלאמיים מוקדמים, שמטרתו יצירה של מחשבה מוסלמית על–מדינתית, שממנה ייגזר אופן היישום המקומי. בו–בזמן, יש גם אימוץ של דפוסי מחשבה ופעולה מערביים, וכאן ארגונים כמו גרינפיס הם מקור להשראה (גם אם לא מקור לחיקוי). אופני מחשבה ופעילות מסוגים אלה אינם מנוגדים ואפשר לשלב ביניהם, ובכל זאת יש בהם דגשים שונים. הואיל ולשני כיווני המחשבה והפעילות הללו השפעה בטורקיה, כפי שהראו למשל המהומות בראשית קיץ 2013, המפגש ביניהם הוא בעל פוטנציאל להניע תהליכים סביבתיים, ועם זאת הוא גם טעון.


Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel