"וכִתתו חרבותָם לאִתים" ומוצביהם למשכנות עטלפים
שמוליק ידוב
אוקטובר 2014, גליון 2, (עמ' 139-140)


äãôñùìç ìçáø PDF


ú÷öéø


Next
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel