לוחמים לשימור הברֵכות – מיזם ארצי להגנה על ברֵכות החורף ולמען עתידן של הברֵכות ב'מתחם הלוחמים' בצומת חולון
שרה אוחיון ויעל זילברשטיין
אוקטובר 2014, גליון 2, (עמ' 148-150)


äãôñùìç ìçáø PDF


ú÷öéø


Previous Next
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel