חדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראל
דבורה שמואלי, ערן פייטלסון, איריס האן ובני פירסט
אפריל 2015, גליון 1, (עמ' 24-32)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

מחקר זה מבקש לזהות ולבחון את הגורמים והנסיבות המביאים לחדשנות במדיניות הסביבתית במערכת התכנון בישראל, ואת דרכי יישומה של חדשנות זו. המחקר מציע מודל תאורטי מקורי לניתוח חדשנות סביבתית במערכת התכנון כמִמסד, ובאמצעותו נעשה ניתוח של חמישה חקרי מקרה שהיו נקודות מפנה בתולדות התכנון הסביבתי בישראל. אף על פי שממצאי המחקר לא הצביעו על תבנית קבועה ויחידה לעידוד חדשנות, הם העלו מספר תובנות לגבי הנסיבות שעשויות לעורר חדשנות, ובהן זיהוי הזדמנויות לקדם חדשנות בעִתות משבר או קונפליקט, בניית ידע חלופי, יוזמה של חידושים ושינויים, ופתיחות בקרב אנשי מקצוע ומקבלי החלטות.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel