אזרחות סביבתית פעילה באגן ההיקוות חברון-בשור
שלומית תמרי ורננה אילן
יוני 2015, גליון 2, (עמ' 101-106)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

פורום הקהילות והארגונים למען אגן ההיקוות חברון-בשור פועל ליצירת שיתוף פעולה חוצה גבולות ותרבויות לשמירה על הסביבה. מסגרת הפורום כוללת מפגשים דו-חודשיים או תלת-חודשיים של נציגי הארגונים הירוקים באזור, יהודים ומוסלמים כאחד. במפגשי התיאום הללו מדווחים על התקדמות הטיפול באגן ההיקוות ועל יוזמות חינוכיות שהארגונים הפעילים משתתפים בהן. היות שהיבט נכבד של הפעילות עוסק באזרחות סביבתית פעילה, שאלנו כיצד ניתן לבסס באופן תאורטי את ההקשר הפוליטי והלאומי של הפעילות החינוכית? לשם כך בחרנו ללמוד מן ההוגה הפוליטית חנה ארנדט. ארנדט (1906–1975), פליטה מגרמניה הנאצית שאף הייתה פעילה בעליית הנוער וסייעה בהעברת נוער יהודי לארץ. עסקה בספריה במשבר הסמכות בחינוך וקשרה בינו לבין התדרדרות המרחב הציבורי. במחקר מצאנו שהאבחנות של ארנדט בין מרחב ציבורי למרחב ההופעה, ובין עמל, מלאכה ועשייה, היו פוריות ורלוונטיות ביותר לסוגיות ולמצבים שנתקלנו בהם במסגרת הפורום. להלן נתאר תהליכים, אירועים ומצבים שנתקלנו בהם במסגרת הבחינה וההפעלה של התכניות החינוכיות, ונסביר כיצד ניתן להסתייע באבחנות של ארנדט כדי לאפשר דיאלוג פורה בין יהודים למוסלמים המבקשים לפעול למען שמירת הנחלים.Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel