התפיסות הכלכליות של מחנכים לקיימות בישראל
חגית שאשה, מיכל גרוס ואברהם חיים
יוני 2015, גליון 2, (עמ' 107-116)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

במחקר שלפניכם נבחנו היבטים שונים של חינוך כלכלי בחינוך לקיימות, באמצעות אפיון של התפיסות הכלכליות, הרווחות בקרב העוסקים בחינוך לקיימות בישראל. אפיון זה נועד ליצור מדד ייחוס (benchmark) של התפיסות הכלכליות, על פי הבחנה בין שתי תפיסות: כלכלה סביבתית (כתחום משנה של הכלכלה הנֵאו-קלָסית) וכלכלה אקולוגית. לצורך זה נבנה שאלון, שענו עליו 199 נשאלים. הנשאלים כללו קבוצות, שנבדלו בעיסוקן בחינוך לקיימות (מורים, רכזי חינוך ומדריכים), וקבוצת ביקורת של סטודנטים שאינם עוסקים בחינוך לקיימות. ככלל, התשובות ביטאו תפיסה כלכלית-אקולוגית, שהייתה חזקה יותר ככל שהזיקה של הנשאל לעיסוק בחינוך לקיימות (דרך הכשרות והתנסות) הייתה חזקה יותר. בנושאים הקשורים לערכים הובעה תפיסה אקולוגית חזקה יותר בקרב כל הקבוצות, ובנושאים מסוימים התפצלו הקבוצות בין התפיסות השונות. לנוכח הממצאים של האפיון התפיסתי עולות שתי הבנות בהתייחס להטמעה של חינוך כלכלי בחינוך לקיימות: הצורך להקנות ידע והבנה כלכליים רב-תחומיים לעוסקים בחינוך לקיימות, והצורך לפתח בתכניות של חינוך כלכלי יכולות חשיבה עצמאיות על תפיסות, על ערכים ועל אידֵאולוגיה.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel