הערכה כלכלית-סביבתית של הפקת אנרגיה באמצעות טורבינות רוח בישראל
אורנה רביב, אופירה אילון ורוסלנה-רחל פלטניק
אוקטובר 2015, גליון 3, (עמ' 167-173)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

העלות בפועל של ייצור חשמל כוללת את עלויות הייצור הישירות ואת עלות ההשפעות החיצוניות (הסביבתיות). במחקר הערכנו את עלות הפקת החשמל מרוח תוך בחינת שבע חוות רוח שנמצאות בשלבי תכנון בישראל. כמו כן, נעשתה הערכה של התועלת מהפקת חשמל מרוח, בהתאם למתווה ועדת קנדל ובהשוואה להפקת חשמל מדלק מחצבים.

על פי התוצאות, עלות ההשפעות החיצוניות מהפקת חשמל מרוח בישראל היא 0.94 אג' לקוט"ש בממוצע, וערכה קטן משמעותית מעלות ההשפעות החיצוניות בהפקה מדלק מחצבים, שערכן בין 7 ל-10 אג' לקוט"ש, לפחות. כמו כן, נמצא כי העלייה בתועלת לחברה בישראל מהפקת 690 ג'יגה-ואט לשעה נוספים של חשמל באמצעות אנרגיית רוח בשנה, לאורך 20 שנות ייצור החשמל בחוות הרוח ובהינתן ההשפעות החיצוניות, נעה בין 860 ל-1,650 מיליון ₪. תועלת זו תגדל ככל שימוזערו העלויות החיצוניות לחברה בהפקת חשמל מרוח.

העלות החיצונית אינה קבועה בין האתרים השונים. המלצתנו היא לשקול כל אתר בנפרד ולהביא בחשבון את מכלול העלויות הישירות והחיצוניות לכל מתקן טרם הקמתו.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel