דלק חלופי מבוסס חנקן לאחסון כימי בר-קיימא של מימן
אלון גרינברג דנה, אורן אלישב, גנדי שטר וגדעון גרדר
אוקטובר 2015, גליון 3, (עמ' 188-194)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

מכיוון שאנרגיות מתחדשות, כגון שמש ורוח, הן מקוטעות מטבען, יש צורך לאחסן אותן כדי לגשר על פרקי הזמן שהן אינן זמינות בהם. דלקים חלופיים (סינתטיים) עתידיים הם החוליה המקשרת הדרושה לכל מערכת אנרגיה בת-קיימא בקנה מידה גדול המטמיעה אנרגיות מתחדשות. מימן, לדוגמה, הוא דלק ידידותי לסביבה הפולט מים בלבד כאשר הוא מתחמצן. עם זאת, הבעיות הכרוכות באחסון ובהובלה של המימן מהוות מכשול להטמעתו כמטבע האנרגיה הישיר. מאידך גיסא, ניתן לאחסן את המימן בצורה כימית על-ידי ייצור דלקים חלופיים נוזליים בעלי צפיפות אנרגיה גבוהה. במאמר זה מוצג מחקר תהליך הבעירה של דלק חלופי מבוסס חנקן, שמשמש לאחסון מימן בצורת תמיסה מימית של אמוניום חנקתי ואוריאה. אחת התוצאות הבולטות של מחקר זה היא הפחתת המזהמים בצורת תחמוצות החנקן הנפלטים מהדלק אל מתחת לרמת האסדרה הנהוגה בארה"ב עבור בעירת גז טבעי בתחנות כוח. דלק זה יכול לשמש פתרון עתידי לבעיות הטכנולוגיות והבטיחותיות הקשורות לשימוש במימן כאמצעי לאחסון אנרגיה.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel