גידולים חקלאיים כמקור בר-קיימא לדלקים ביולוגיים באזורים יובשניים – חדשנות ישראלית
יפתח ואקנין קינן
אוקטובר 2015, גליון 3, (עמ' 204-210)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

פיתוח של מקורות אנרגיה חלופיים, ובכללם דלקים ביולוגיים, הפך בשנים האחרונות למטרה חשובה עבור מדינות רבות בעולם. דלקים ביולוגיים עשויים לתרום לפיתוח בר-קיימא בכך שהם תורמים לירידה בפליטה של גזי חממה ומזהמים מסוכנים, הם מספקים רמה מסוימת של ביטחון באספקת האנרגיה והזדמנויות חדשות למקורות הכנסה עבור אוכלוסיות רבות ברחבי העולם.

גידולים שאינם ראויים למאכל, כגון יתרופית קצרת-אונות, קיקיון ומיני איקליפטוס, נחשבים מקורות חשובים ובני-קיימא של חומר גלם לדלקים ביולוגיים, ובו בזמן תורמים לאכלוס מחדש של קרקעות שוליות ולשיפור ההתפתחות הכלכלית-חברתית מבלי להתחרות בייצור של מזון ולפגוע במערכת האקולוגית.

הפיתוח של צמחים אלה ואחרים כמקורות לדלקים ביולוגיים הוא מטרה מרכזית לחוקרים ולחברות מסחריות בעולם ובישראל. עם זאת, למרות הכמות העצומה של מידע שקיימת כיום לגבי צמחים אלה, במיוחד במרשתת (אינטרנט), מעט מאוד מידע מבוסס מחקר ופיתוח קיים וזמין.

המאמר הנוכחי הוא סקירה המתמקדת במחקר ובפיתוח שנעשו במרכז וולקני בעשור האחרון. מוצג בו רקע כללי על דלקים ביולוגיים ועל תהליכי המרה של חומרי גלם ממקורות שונים כדי לייצרם, מוגדרים דלקים ביולוגיים בני-קיימא, ומוצגים שלושה גידולים חדשים המגודלים למטרות אנרגיה שנמצאים בתהליך מתקדם של מחקר ופיתוח במרכז וולקני בישראל.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel