אופטימיות זהירה – עשור לקיימות מקומית בישראל
אורלי רונן
אוקטובר 2016, גליון 3, (עמ' 194-186)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר
באוקטובר 2016 אימצו אומות העולם, כולל ישראל, סדר יום חדש לעירוניות במסגרת ועידת הביטאט השלישית. סדר היום החדש מציג גישה לפיתוח ולניהול עירוניים שמבוססים על עקרונות פיתוח מקיים, ומגדירים הצלחה במונחים של קיימות וצדק סביבתי. ניתוח תהליכים לקידום קיימות מקומית בעולם מבוצע באופן סדיר, בעיקר על-ידי ארגון ICLEI, כבסיס לקביעת אסטרטגיות ועקרונות לקיימות עירונית. במחקר שנערך לקראת פסגת כדור הארץ השנייה לפיתוח בר-קיימא (ריו+20) ב-2012, זוהו שני צירים מסבירים להצלחת מהלכים אלה: המנופים לשינוי והאסטרטגיות והכלים, שנבחנים בתרומתם למיסוד הקיימות ולהפיכתה לנורמה. המאמר סוקר את התפתחות הקיימות המקומית בישראל בעשור האחרון באמצעות שיטת ההערכה הזו ומנתח באמצעותה דוגמאות מערים ומקהילות שמקדמות קיימות "כחול-לבן". המאמר יטען שהקיימות בישראל מצליחה כשהיא שותפות של מגוון בעלי עניין, וכשהיא מוטמעת בליבת העשייה של הרשות המקומית.

Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel