מובל הימים ממפרץ אילת לים המלח – מבדיקת היתכנות ליישום
דורון מרקל
פברואר 2017, גליון 1, (עמ' 345-337)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

מפלס ים המלח יורד בקצב של יותר ממטר בשנה בשל צריכת רוב משאבי המים השפירים באגנו ובשל האידוי בברכות האידוי של המפעלים הכימיים בצד הישראלי והירדני. בשל כך ובשל המחסור החמור במים לשתייה ולחקלאות במזרח התיכון יזמו ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית את בדיקת ההיתכנות הבין-לאומית למובל הימים ממפרץ אילת לים המלח, שהתבצעה בשנים 2008–2013 בהובלתו של הבנק העולמי. ממצאי הבדיקה הראו שלשאיבה ממפרץ אילת תהיה השפעה שולית בלבד על האקולוגיה של המפרץ, בהינתן שהשאיבה תהיה בהתאם להמלצות המקצועיות. כמו כן, הוערך שהזרמת מי ים ומי רכז התפלה לים המלח בכמות של עד כ-400 מלמ"ק לשנה לא צפויה לגרום לפריחת אצות ושכמות הגבס שתיווצר תהיה זניחה. מבצעי בדיקת ההיתכנות הטכנית, הכלכלית והסביבתית קבעו כי המיזם ניתן לביצוע, וכי מומלץ להקימו בשלבים באמצעות חלופת הצינורות. הבדיקה העלתה כי חלופת מובל הימים ממפרץ אילת לים המלח עדיפה על החלופות האחרות שנבחנו, והוחלט ליישם פרויקט חלוץ (שלב א') בסדר גודל של התפלת 85 מלמ"ק בשנה והזרמת 235 מלמ"ק בשנה לים המלח, בשילוב הסכם חילוף מים בין ישראל לירדן. המים הנוספים יסופקו לממלכת ירדן מהכינרת באמצעות צינור, בד בבד עם הזרמת מי כינרת לירדן הדרומי לשם שיקומו. השיקום כולל תכנית לאספקת מי חקלאות מהנהר, כך שאין בו תוספת מים משמעותית לים המלח.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel