חשבונאות פחמן חוצת גבולות – פליטות גזי חממה כתוצאה מיבוא מוצרים לישראל
דור פרידמן ומידד קיסינגר
מאי 2017, גליון 2, (עמ' 30-24)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר
במהלך העשורים האחרונים הולכת ומתבססת ההכרה בצורך לקדם יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי החממה כדי לצמצם את הקצב וההשלכות של תהליכי שינוי האקלים. מדינות העולם אומדות את הפליטות בתחומן ובוחנות אמצעי מדיניות שונים לאמידה ביעדים. עם זאת, יש לזכור כי בעידן הגלובלי, כאשר מסחר בין-לאומי של מוצרים ושירותים הוא חלק משמעותי בפעילות הכלכלית של מדינות רבות, הצריכה בכל מדינה קשורה באופן עקיף לפליטות גזי חממה במדינות אחרות. הבנה זו הולכת ומתבססת במחקר, ופליטות גזי חממה שמקורן בצריכת מוצרים חושבו עבור מדינות רבות בעולם. אומדן פליטות גזי חממה שמקורן בצריכה של מוצרים, יכול לשמש כלי להגברת מודעות צרכנית, וכן כלי עזר לקביעת מדיניות לאומית ובין-לאומית להפחתה ולמסחר בפליטות. אנו מציגים תוצאות מחקר שמביא לראשונה חישוב פליטות גזי חממה מיבוא מוצרים לישראל בשנים 2000–2008. במחקר נמצא כי סך הפליטות מיבוא מוצרים לישראל, ללא פליטות הכרוכות בהובלה, מגדיל את הפליטות המתרחשות בתחומי ישראל בכמחצית, ונמצא במגמת עלייה לאורך תקופת המחקר. פליטות אלה מתרחשות ברחבי העולם, ובעיקר בסין, בארה"ב, בקנדה, ברוסיה ובאירופה. 

Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel