פיתוח שיטה לאומדן ערכיות שטחים פתוחים לנופש בחיק הטבע
לירון אמדור, אורי רמון, משה שלר, איל מיטרני ויהל פורת
יולי 2017, גליון 3, (עמ' 19-14)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

אחד מהשירותים החשובים שמספקים השטחים הפתוחים הוא נופש בחיק הטבע. תפקוד מרכזי זה לא בא לידי ביטוי בסקרי טבע ונוף המקובלים בישראל, שמדרגים את ערכיות השטח בעיקר על פי מאפייני החי והצומח ומורשת האדם. מטרת המחקר המוצג היא לפתח שיטה לאומדן ערכיות שטחים פתוחים לנופש, בהתבסס על זיהוי הגורמים המשפיעים על משיכת נופשים לשטח; פיתוח כלים לכימות ולמיפוי של הגורמים שזוהו, בהתייחס לזמינות נתונים סטטיסטיים ושכבות ממ"ג; יישום השיטה בשני אזורים נבחרים: צפון הרי ירושלים והגלבוע.

במחקר זוהו שבעה גורמים המשפיעים על משיכת נופשים לשטח: מצאי מתקני נופש; קִרבה למרכזי אוכלוסייה; נגישות; תחושת ביטחון; נקודות עניין, למשל אתרי מים; צמחיית צל; ערכים נופיים-חזותיים. עבור כל גורם פותחה שיטה לכימות, למיפוי ולניתוח הערכיות.

השיטה שפותחה מאפשרת לזהות שטחים בעלי ערך גבוה לפנאי ולנופש כדי להגן עליהם מפני שינוי ייעוד, ולזהות תאי שטח שראוי למקד בהם את מאמצי הקידום של תשתיות נופש. בשני אזורי הבוחן שנחקרו הובאה לידי ביטוי ערכיותם הגבוהה של היערות בניהול קק"ל לנופש בחיק הטבע. 


Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel