פעילים סביבתיים בישראל – מה מניע אותם?
טלי לאור, דפנה גן ואילנה אבישר
אפריל 2018, גליון 1, (עמ' 64-58)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר
ברחבי העולם ובישראל קיים קושי לגייס אנשים לפעילות סביבתית. לפיכך, חשוב לבחון מה מניע אנשים לאקטיביזם סביבתי. מחקר איכותי זה בחן מניעים של פעילים סביבתיים, והשתתפו בו 15 פעילים המייצגים מגזרים שונים ומגוון תרבויות בישראל. מן הממצאים עולים (א) מניעים אישיים הכוללים: חוויות ילדות, חיבור אישי למקום, השכלה וחינוך, יכולת להנהיג ותפיסת עולם ו-(ב) מניעים חברתיים, הכוללים קבוצות וארגונים סביבתיים שהפעילים משתייכים אליהם. הממצאים נותחו באופן אינדוקטיבי. התֵמות שעלו מתוך ממצאי המחקר תואמות את מודל האקולוגיה האנושית של ברונפנברנר. למרות השוני שקיים בין מגזרים שונים בחברה הישראלית, נמצא שפעילים סביבתיים בישראל מושפעים מאינטראקציות חברתיות ישירות ועקיפות המתקיימות בין מספר רמות ובתוכן: רמת המיקרו – משפחה וחברים קרובים; רמת המזו – התארגנויות מקומיות; רמת האקסו – אינטראקציות בין קבוצות; הרמה הכרונולוגית הבין-דורית – אהבה לטבע ולארץ. עם זאת, משתתפי המחקר לא ציינו שהושפעו מרמת המָקרו שכוללת מדיניות ממשלתית וציבורית. המחקר עשוי לשפוך אור על האופן הרצוי לעידוד מעורבות סביבתית של האזרחים ושל המערכת השלטונית בישראל.

Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel