תחזית לעולם החי של ישראל לשנת 2040
יורם יום-טוב
יוני 2018, גליון 2, (עמ' 27-20)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר
קצב גידול האוכלוסייה במדינת ישראל הוא הגבוה ביותר במדינות המפותחות של העולם המערבי, וצפיפות האוכלוסין בה היא השנייה בגודלה מבין מדינות אלה. התוכנית האסטרטגית הממשלתית לדיור לשנים 2017–2040 צופה כי בשנת 2040 יהיו בישראל 13 מיליון תושבים. לפי התוכנית תידרש בנייה של כ-1.5 מיליון דירות עד 2040, ויש צורך בתכנון של כ-2.6 מיליון דירות לצורכי דיור עתידיים. לכן החליטה הממשלה על הקמת מסלולי תכנון מזורזים, שעוקפים את מערכת התכנון הנורמטיבית, והיא מתכננת חלק גדול מיחידות הדיור בשולי הערים באופן הפוגע בהיקפים גדולים של שטחים חקלאיים ופתוחים. לעיתים הפגיעה נגרמת מהקמת יישובים חדשים ומבינוי התשתיות הנדרשות עבורם דוגמת כבישים וקווי ביוב. מאמר זה עוסק בהשלכות של גידול האוכלוסייה האנושית והתכנון הממשלתי על עולם החי בישראל, תוך התייחסות פרטנית ליונקים ולעופות.
לפי התחזית המוצגת כאן, כשליש מחיות הבר באזור הים תיכוני של ישראל יסתגלו לחיים בסביבת האדם, ואוכלוסיות של רבות מהן יגדלו מאוד עקב שפע מזון כתוצאה מפעילות האדם. לחלק מהאוכלוסיות הגדלות תהיה השפעה שלילית על מינים נטרפים, חבריהן ישמשו נשאים למחלות המשפיעות גם על האדם, והם יגרמו נזקים למשק האדם. להערכתי, צפוי כי 30-40% ממיני חיות הבר לא יסתגלו לשינויים שיתחוללו, בעיקר להקטנת בתי גידול ולקיטועם עקב בניית שכונות פרבריות ענקיות, יישובים חדשים, סלילת דרכים, בניית תשתיות אחרות והקמת גדרות, דבר שיוביל להגדלת שיעור הטריפה. אוכלוסיותיהן יקטנו, ואחדות אף יעמדו בסכנת הכחדה. אוכלוסיותיהן של שאר חיות הבר לא צפויות להשתנות במידה משמעותית.

Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel