רב-שיח בנושא ניהול המסדרונות האקולוגיים
תמר כפיר ומגי ברטן, רענן אמויאל, עמיר ריטוב, דותן רותם ויהושע שקדי, עפרי גבאי ואסף זנזורי, ערן פייטלסון
מרץ 2019, גליון 1, (עמ' 55-46)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

דרוש/ה מנהל/ת למסדרונות האקולוגיים?

שחר בוקמן

 

מבחינה אקולוגית, ישנה הסכמה מלאה בדבר הכרח קיומם של מסדרונות אקולוגיים כאמצעי לשמירת המגוון הביולוגי של החי והצומח בישראל, אם כי ישנו צורך מהותי בהמשך מחקר וניטור כדי לשפר את הבנתנו באשר לתנאים שצריכים לשרור במסדרונות.
מבחינה תכנונית, תפיסת המסדרונות האקולוגיים הוטמעה במסדרונות התכנון והיא חלק מהשיח בתכנון המרחבי, אם כי רחוקה הדרך לעיגון סטטוטורי של המסדרונות בתוכניות המתאר ברמות השונות.
מבחינת מדיניות, נדמה שהזמן בשל לעיסוק משמעותי יותר בסוגיית ניהול המסדרונות האקולוגיים. מהו סוג הניהול שצריך להתקיים בהם? האם ייקבעו כללים מחייבים ביחס למותר ולאסור בשטחי המסדרונות, ויבוצעו מהלכי פיקוח ואכיפה שלהם? אולי העלאת המודעות של בעלי הקרקעות לתועלת שהם יכולים להפיק מקיום המסדרונות, תוך הדרכה שלהם בדבר התאמת הפעילות שלהם לצרכים האקולוגיים של המסדרונות, תביא לתוצאות טובות יותר?
הגדרת אופן הניהול גוררת את השאלה המורכבת: מי צריך לנהל את המסדרונות האקולוגיים? האם הניהול צריך להיות מקומי או שצריך להיות גוף אחד שירכז את ניהול כל המסדרונות? ואם מדובר בגוף אחד, האם הוא יהיה אחד מהארגונים הקיימים או שיש להקים גוף חדש וייעודי למטרה זו (בסגנון מנהלת המסדרונות האקולוגיים)? ואולי, וגם את זה צריך להביא בחשבון, השאלה כלל אינה במקומה, והמסדרונות לא צריכים ניהול?
השאלות הללו מורכבות, משום שהמענה להן מצריך שילוב ידע ותובנות מתחומי האקולוגיה, התכנון והמדיניות, וכן משום שבסופו של דבר, בניהול השטחים הגדולים מעורבים כיום גופים גדולים הנבדלים זה מזה במטרות, ביכולות, בתרבות הארגונית ובתפיסות ביחס למסדרונות האקולוגיים. על אף השונות, האתגר הוא למצוא את המקומות שיש בהם חפיפה של אינטרסים ולרתום אותם לטובת עתיד המסדרונות האקולוגיים.
לטובת דיון בשאלות אלה פנינו למספר מומחים, נציגי ארגונים ובעלי עניין, שעמדותיהם פרוסות לפניכם בעמודים הבאים. אנו מקווים שהדיון כאן, כמו גם המשכו באירוע השקת גיליון זה (ב-31.3.2019, במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט בתל-אביב) יתרמו לליבון הסוגיות ולהגעה להסכמות בדבר הדרך האפשרית והראויה לקדם את המסדרונות האקולוגיים שכה חיוניים לעתיד המגוון הביולוגי של ישראל.

Previous
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel