השחתת עצים ביער דודאים

ינואר 2011, גליון 1, (עמ' 77-76)-
הדפס PDF שלח לחברהשחתת עצים ביער דודאים, צפון הנגב | צילום: חנן ישכר

פגיעה בעצים ובמתקנים ביערות היא תופעה כאובה. הצתות, נזקים לשילוט, ציורי גרפיטי וגנֵבת מתקני משחק הם מעשה שכיח. ביערות הארץ פועלת יחידת פיקוח של הקרן הקיימת מכוח פקודת היערות, ומגִנה על החי והצומח.

כריתת עצים לא חוקית ביערות נעשית להשגת חומרי בערה בחורף, למטרת שימוש כעצי אשוח לחג המולד וכן לשם השחתה כפי שנראה בתמונה. עצי האקליפטוס שנכרתו הושארו במקומם.

 

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel