דבר השר להגנת הסביבה

ינואר 2010, גליון 1, (עמ' 2)-
הדפס PDF שלח לחברשלום רב,

הופעת הגיליון הראשון של אקולוגיה וסביבה היא אירוע חשוב עבור קהיליית הסביבה בישראל.

לא ניתן לקבל החלטות בתחום הסביבה בארץ בלי שתעמוד בבסיסן תשתית מדעית ומקצועית מוצקה. אולם, התחום המדעי הוא תחום מורכב, המחייב, לעתים קרובות, רמת התמחות גבוהה. כך המצב לגבי שינויי אקלים וגזי חממה, מדיניות שטחים פתוחים ושימור המגוון הביולוגי, טיפול בקרקעות מזוהמות, ועוד.

אני סבור, כי קיים צורך אמיתי בבמה, שתאפשר לדון בסוגיות סביבתיות הנמצאות על הפרק, בפורום המשותף הן לאנשי המדע והמקצוע והן לאנשי המדיניות והמינהל הסביבתיים.

צורך זה הוכר זה מכבר, ועתה חברו, לשמחתי, המשרד להגנת הסביבה יחד עם האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה, קק"ל, רשות הגנים הלאומיים והחברה להגנת הטבע על מנת לערוך ולהפיק את כתב העת שלפניכם.

מעבר למאמרים פורמליים, אני מקווה כי כתב העת ייתן במה גם להבעת עמדה בסוגיות שנויות במחלוקת ובנושאים חדשים, שללא ספק יצופו ויעלו.

ברכתי לכם, כי כתב העת אקולוגיה וסביבה יתפוס מקום מרכזי בין כתבי העת המקצועיים, ישמור על רמה מקצועית גבוהה ויהיה רלוונטי הן לאנשי מדע והן לכל מי שהגנת הסביבה בישראל חשובה בעיניו.

 

בברכה,

ח"כ גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה

 

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel