קריקטורה - תחבורה מקיימת בישראל

מאי 2011, גליון 2-
הדפס PDF שלח לחברעל הכריכה האחורית:

ליאב צברי - מאייר ויוצר קומיקס. עובד בתל–אביב ומלמד בירושלים. ‎

הקריקטורה אוירה כהרחבה לרב–שיח בנושא חזון לתחבורה מקיימת בישראל המתפרסם בגיליון זה.

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel