אוגוסט 2011, גליון 3-
הדפס PDF שלח לחברכתמי דלק צפים על פני המים בנמל אילת. כתוצאה מתקלה באנייה נשפכו כשמונה טון דלק לים. נזק אקולוגי משמעותי נמנע הודות לאיתור הזיהום ולטיפול המהיר בו. 25.6.2011  | צילום: אסף זבולוני

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel