נובמבר 2011, גליון 4-
הדפס PDF שלח לחברעל הכריכה האחורית: האדריכל הגרמני–הולנדי Thomas Rau הקדיש תשומת לב רבה לשימושים החברתיים המגוונים של המבנה, ליצירת אקלים נוח בתוכו, לעלויות תפעול נמוכות ולמדרך אקולוגי נמוך. לדוגמה, הגג הגלי של הבניין מכוסה בטחבים, הממתנים את תנודות הטמפרטורות בו.

פתרונותיו האדריכליים של Rau נשענים על תפיסת "עריסה לעריסה" (Cradle to Cradle), המתייחסת לעיצוב ולתכנון כל מוצר כבנק של חומרי גלם בדוקים ומועילים, שיפורקו ויוחזרו לשימוש בטכנוספרה או בביוספרה. בהתאם לתפיסה זו, Rau מתכנן בניינים שבעתיד אפשר יהיה לפרק אותם לחומרי גלם לתעשייה או לבנייה חדשה.

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel