נובמבר 2011, גליון 4-
הדפס PDF שלח לחברמיצג "ביוספרה פרטית" של האמנית Bell Vaughn הבוחן את האפשרויות והפרדוקסים הטמונים ביחס האדם לסביבתו | צילום: Franz Wauehof

תמונת השער: המיצג הוא חלק מסדרת עבודות שבהן הועתקה קרקעית יער לתוך דגם של בית מפרספקס. העבודה מצביעה על ניתוק האדם מהטבע, אך מציעה חיבור מחדש בצורה אינטימית וחושית. הצופים מוזמנים לעמוד כשראשם מציץ בתוך הבית, להתיז מים על הצמחים ולבחון את הקשר שלהם לטבע. הוצג ב–Edith Russ Site for New Media Art , אולדנבורג, גרמניה.

 

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel