גבול ישראל–מצרים: מכשול גם לבעלי חיים

פברואר 2012, גליון 1, (עמ' 118-119)-
הדפס PDF שלח לחברבניית הגדר, פברואר 2011 | צילום: אחיקם סרי

פעילות נמרצת בחודשים האחרונים הביאה להקמת מכשול פיזי החוצץ בין חלקי המדבר כמעט לאורך כל הגבול בין ישראל למצרים (להוציא קטע מצוקי קצר בין עין נטפים לטאבה). הגדר המוקמת למניעת חציית בני אדם את הגבול, תהיה בוודאי יעילה עד מאוד גם במניעת תנועה של בעלי חיים בינוניים וגדולים במרחב. מצד אחד, ידוע כי קיטוע בתי גידול הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר לצמצום המגוון הביולוגי. מצד שני, לעתים קרובות בעלי חיים גדולים (כדוגמת צבאים, ראמים ויעלים) העוברים מישראל למצרים נורים על-ידי בדואים ואנשי צבא, ועליהם הגדר עשויה דווקא להגן.

 
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel