מזהמים נדיפים במרתפים ובמקלטים ציבוריים בגוש דן

יוני 2012, גליון 2, (עמ' 134-136)-
הדפס PDF שלח לחברברחבי גוש דן מוכּרים עשרות אתרים שאותרה בהם קרקע מזוהמת בפחמימנים אורגניים נדיפים (VOCs, Volatile Organic Compounds), שמקורם בממיסים מוכלרים או בדלקים מפעילות תעשייתית בעבר ובהווה וכן בתחנות דלק. בחלק מהאתרים חלחל הזיהום והתקדם אל מי תהום ואל קידוחי מי שתייה בתווך הלא-רווי והרווי וכן אל מחוץ למוקדי הזיהום באמצעות גזי הקרקע. המשרד להגנת הסביבה חושש כי מזהמים הנמצאים בגזי הקרקע עלולים לחדור לחללים תת-קרקעיים (כגון מקלטים, מרתפים וחניונים) ולהצטבר בהם בכמויות שיסכנו את בריאות הציבור. לפיכך, ביצע המשרד בדיקות לאיתור נוכחות VOCs בחללים תת-קרקעיים ברחבי מחוז תל-אביב בשנים 2010-2008 [1]. הבדיקות נערכו במקלטים ציבוריים בלבד וברשויות מקומיות נבחרות בשל נגישותם וקרבתם לאזורים החשודים בזיהום תעשייתי. בבדיקות נמצאו כמעט בכל המקלטים חומרים הידועים כמסרטנים ו/או כרעילים. כמו כן בוצעה בדיקה ראשונית של נוכחות פחמימנים מוכלרים בגז הקרקע בקידוחי ניטור הקיימים בתחנות דלק (כשהזיהום בפחמימנים מוכלרים אינו נובע מפעילות תחנת הדלק).

דגימות האוויר בחללים בתוך המבנים נערכו במשך יממה, באמצעות מכלי דגימה (canisters) בנפח 6 ליטרים הנתונים בוואקום. סף רגישות שיטת המדידה הנבחרת היה נמוך מערך הייחוס לחשיפה קצרת טווח על פי ועדת אלמוג [1], שהמלצותיה אומצו בישראל במסגרת חוק אוויר נקי (התשס"ח-2008) כערכי יעד לחומרים מזהמים שיש לשאוף אליהם, כיוון שחריגה מהם עשויה לסכן חיי אדם או לפגוע בהם. ערך ייחוס לחשיפה קצרת טווח הוא הריכוז הממוצע היממתי המֵרבי המותר, שבמהלך השנה מותר להגיע אליו במספר פעמים מועט שלא יגרום לחריגה מהערך השנתי, הנמוך ממנו. נוסף על כך בוצעו בדיקות גז קרקע בקידוחי ניטור קיימים בתחנות דלק הסמוכות לאתרים חשודים בזיהום תעשייתי.

מתוצאות הדגימות עולה כי ב-98% מהמקלטים (177 מתוך 179) נמצאה נוכחות של פחמימנים מוכלרים או חומרים אחרים הידועים כמסרטנים או כרעילים לאדם (טבלה 1). ב-10% מהמקלטים (18 מקלטים) נמצאו גזי קרקע בריכוזים שעלו על ערכי הייחוס לחשיפה קצרת טווח. החריגות היו בחומרים טריכלורואתילן, טטרהכלורואתילן, 2,1 דיכלורואתאן, כלורופורם, בנזן וטטרהידרופוראן. רובם חרגו מערכי הייחוס בעשרות אחוזים עד אלפי אחוזים.

טבלה 1

ב-9 מתוך 14 בדיקות גזי קרקע בקרקע עצמה נמצאו פחמימנים מוכלרים בריכוזים גבוהים מערכי הסינון לחדירה למבנים (screening level, ערך שריכוז הנמוך ממנו, נחשב בטוח בהיבט של חדירת מזהם בגזי קרקע למבנים תת-קרקעיים או לקומות קרקע). המזהמים שנמצאו בריכוזים חריגים הם: ויניל כלוריד, מתילן כלוריד, טריכלורואתילן, טטרהכלורואתילן וכלורופורם. מאחר שהמקור לזיהום זה אינו בתחנת הדלק עצמה, משמעות הדבר שקיימים מקור או מקורות של זיהום קרקע משמעותי בממיסים מוכלרים באזור תחנות הדלק או שקיים מקור זיהום רחוק יותר, והמזהמים הוסעו לאזור באמצעות מי התהום. 

חשוב לציין שמאחר שלא בוצעו בדיקות בגז הקרקע סביב המקלטים, לא ניתן לקבוע אם מקור המזהמים שנמצאו הוא בתוך המבנה, בזיהום בגזי קרקע או בשילוב ביניהם. כמעט כל המקלטים שנמצאו בהם VOCs אינם ריקים, אלא נעשה בהם שימוש תוך-מבני שיכול לגרום לנוכחות מזהמים, כמו לדוגמה תוצרי לוואי מחיטוי מי שתייה, פליטת ממיסים מצביעה, ציוד לימודי, חומרי ניקוי, שטיחים שעברו ניקוי יבש, דבקים וכו'.

 

המלצות שניתנו לרשויות המקומיות לשם צמצום חשיפה לזיהום:

א. להורות על התקנת מערכות אִוורור מתאימות במקלטים שנמצאו בהם ממצאים חריגים.

ב. לצמצם את השימוש בחומרים פולטי ממיסים (כדוגמת דבקים) במרתפים ללא אִוורור מתאים.

ג. במקרה שמבוצעת פעילות עסקית במרתף או במקלט (נמצאו שני מקלטים ברמת השרון שהעירייה מאפשרת בהם פעילות עסקית) - יש לבצע ניטור VOCs באוויר במקלטים ובמרתפים שנמצאו בהם ממצאים חריגים.

ד. ליידע באופן שוטף את בעלי העסקים והעובדים במקלטים לגבי הממצאים וההמלצות.

ה. לבצע דגימות לצורכי השוואה / בקרה באוויר במקלטים ציבוריים באזורים שאינם קרובים למוקדי זיהום קרקע כדי לייצר פרופיל "תמונת בסיס אופיינית" של חומרים כימיים באוויר המקלטים. 

ו. אם יימצא כי קיים ריכוז VOCs בגז הקרקע סביב המבנים שנמצאו בהם חריגות גבוהות, מומלץ ליישם טכנולוגיות למיגון המקלטים למניעת חדירה של מזהמים בגזי קרקע. 

בעקבות הממצאים החריגים במקלטים ברמת השרון שנעשתה בהם פעילות עסקית ובמקלטים בבת-ים שנעשתה בהם פעילות ציבורית קהילתית, העביר המשרד להגנת הסביבה לעיריות אלו את ההמלצות שפורטו לעיל, ואכן הרשויות המקומיות נענו לפנייה וביצעו את ההמלצות.


מקורות

[1] אשד ע. 2011. ממצאי מזהמים נדיפים במרתפים ומקלטים ציבוריים במחוז תל–אביב, 2008-2010. תל–אביב: המשרד להגנת הסביבה.
חומרים מסוכנים שנמצאו במקלטים
גיל כנעני
28/08/2012
אנו בחברת מלגול ערים ועדים לבעית החדירה של גזי הקרקע למקלטים, לכן פעלנו לאיתור פיתרון יעיל ועמיד לגזי קרקע, במקום הפתרון המקובל בו משתמשים היום בישראל והוא איטום ביריעות HDPE (פתרון זה מצריך התקנה מורכבת ואיטית אשר עלולים להיות בה כשלים באיטום לגזים).


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel