עצי ממגורות

יוני 2012, גליון 2, (עמ' 202-203)-
הדפס PDF שלח לחברעצי ממגורות | צילום: Gwen's River City Images, Jason Bradley, Jesse Thorstad, Amber Ritchie, ו–Kendall Wolf.

החקלאות התעשייתית – ריכוז הייצור החקלאי בחוות עצומות – נתפסת כפתרון לאספקת התצרוכת העולמית הגדלה בצעדי ענק, אך יחד עם זאת עולה חשש לגבי מידת קיימותה של שיטה זו. בינתיים, החקלאות התעשייתית כבר שינתה את פני הקהילות החקלאיות במרכז ארה"ב, והביאה לסגירתן ולנטישתן של חוות קטנות ומשפחתיות. אחד הסמלים של החוות הקטנות – הממגורות (silos) – מקבל תפנית ביחס לצורתו ולמשמעותו. זרעי עצים מוצאים בממגורות שתקרתן קרסה, מחסה מרוחות המישורים הגדולים. הם צומחים לגובה, עד שענפיהם ועליהם הירוקים מציצים מחוץ למבנה חסר השימוש.

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel