אוגוסט 2012, גליון 3-
הדפס שלח לחברמקטע מתוך מפה 5 א’. 832 X 21 ס”מ. נייר, דיו, עפרונות צבע. נועם רבינוביץ. 2012

מקטע מתוך מפה, שהיא חלק מסדרת מפות המצוירות על רצועות נייר ארוכות מאוד וצרות. כל מפה מציגה סיפור עשיר בדימויים, ללא הגדרת זמן, מקום, עלילה, התחלה או סוף. עבודת אמנות קרטוגרפית מקורית זו מתארת רבדים של זיקות אישיות וקולקטיביות  בין טכנולוגיה, תרבות, טבע ונוף.

נועם רבינוביץ - אמן של מקום וטבע, הפועל בהשראת גאוגרפים, בוטנאים, חוקרי טבע ואנשי מסע. ביצירותיו משלב נועם את חדשנותו של הממציא, דיוקו של המדען וחופש הביטוי של האמן.

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel