Agrowcycle

יוני 2012, גליון 2-
הדפס PDF שלח לחברAgrowcycle - מערכת חקלאות מודולרית הפועלת על פי עקרונות האקוופּוניקה | עיצוב והדמיה: סרגיי לרנר

מערכת לגידול סימביוטי למאכל או לנוי של בעלי חיים מימיים בשילוב צמחים, בשיטת 'עשה זאת בעצמך'. המערכת מאפשרת גידול מהיר, אורגני ואיכותי, תוך שימוש מזערי באנרגיה ובמים. המערכת מיועדת לעמוד על גגות או בחצרות של משפחות מועטות יכולת במדינות מתפתחות ולאפשר למשפחה קטנה לגדל מחצית מצריכת המזון שלה ואף יותר מכך, ו/או לפתח אפשרויות הכנסה על–ידי מכירת חלק מהתוצרת בשווקים. המערכת עוצבה בדגש על שימושיות, מודולריות ועקרונות הקיימות: זולה לייצור וקלה להרכבה, לפירוק, לתיקון, לשדרוג ולהשבה.

פרויקט גמר בבית הספר לאמנויות, סמינר הקיבוצים. עיצוב והדמיה: סרגיי לרנר. הנחייה: יאיר אנגל.

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel