Sunflowers

פברואר 2013, גליון 1-
הדפס PDF שלח לחבר 

 

‏Sunflowers. מתוך פרויקט Archiving Eden. צילום דיגיטלי כרומוגני עדשתי. 74x122 ס”מ. דורנית’ דוהרטי.

בעידן של שינוי אקלים, התדלדלות המגוון הביולוגי וחשש ממשבר מזון, ממלאים בנקי זרעים תפקיד מרכזי בהבטחת הישרדות המגוון הביולוגי של מיני בר וחקלאות. דורנית' דוהרטי האמריקאית יוצרת תמונות מאוספים בשני בנקי זרעים מהגדולים בעולם. התמונות נועדו לא רק להאיר סוגיות פילוסופיות ואקולוגיות ביחס למקומם של האדם והמדע בשימור המגוון הביולוגי, אלא גם להעלות שאלות פיוטיות ביחס לחיים, לזמן ולסקָלות גודל.

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel