פברואר 2013, גליון 1, (עמ' 3)-
הדפס PDF שלח לחבר לקהל הקוראים של אקולוגיה וסביבה,

אני שמחה לברך את כתב העת אקולוגיה וסביבה לרגל הוצאת הגיליון, המוקדש כולו לסוגיות ייחודיות של חקלאות וסביבה. 

שמירה על המרחב הכפרי ופיתוח החקלאות אינם פעולה חד–פעמית של דור אחד, אלא תהליך מתמשך בעל משימות משתנות. הסוגיות השונות ממחישות עד כמה תחום החקלאות רלוונטי לכלל הציבור, ואף ייעשה רלוונטי, מאתגר ומשמעותי עוד יותר בעתיד.

כבר כיום מתמודדים העוסקים בתחומים אלה עם אתגרים כבדי משקל הכוללים את הפעלתם ופיתוחם של המגזר החקלאי–כפרי ושל משאבי הסביבה, שיש ביניהם יחסי גומלין מורכבים. כמו כן, הם שוקדים על פיתוחם של הקשרים הייחודיים והמגוונים עם המערכת החברתית והכלכלית, לרווחת כלל אזרחי המדינה.

כדי להתמודד עם האתגרים החשובים הללו, פעל משרד החקלאות ופיתוח הכפר בראשותי להגדיר אסטרטגיה לפיתוח בר–קיימא המבוססת על "ביטחון באספקת תוצרת חקלאית לציבור, על פיתוח ההתיישבות הכפרית ועל שמירה על שטחים פתוחים - תוך גילוי אחריות חברתית כלפי כלל אזרחי המדינה".

אסטרטגיה זו מבוססת על: חקלאות מזינה - ביטחון באספקת מזון; חקלאות מיישבת - קידום האוכלוסייה בפריפריה; חקלאות מקיימת - פיתוח והטמעה של  ממשקים חקלאיים בני–קיימא, המקדמים תועלת ציבורית ומהווים בסיס הכרחי לפיתוח בר–קיימא כלכלי, לקיום איכות חיים ולרווחה לחברה האזרחית בהווה ולדורות הבאים. התמודדות עם סוגיות מורכבות אלה מחייבת פעילות מתמשכת של הערכה של משאבי הטבע וניהול בר–קיימא שלהם, תוך השקעה ומיקוד משאבים במחקר, בהדרכה ובמדיניות פיתוח ותמיכה. 

סוגיית יחסי הגומלין בין ביטחון באספקת מזון ובין הסביבה היא נושא מרכזי בישראל וב"סדר היום העולמי", ולפיכך חשוב שנשמור על קשר הדוק עם הקהילה הבין–לאומית בנושא. אני רואה חשיבות רבה בקיום שיתוף פעולה ודיאלוג בין משרדי הממשלה השונים, האקדמיה והמגזר השלישי בהתמודדות עם סוגיה מרכזית זו. 

ברצוני לאחל המשך שילוב כוחות ופעילות מוצלחת בהגשמת יעדים לאומיים חשובים אלה.

בברכה,

אורית נוקד

שרת החקלאות ופיתוח הכפר

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel