נהיה מסובך

יולי 2013, גליון 2, (עמ' 198-199)-
הדפס PDF שלח לחבר 

נהיה מסובך | צילום: עמיר בלבן

זכר בוגר של צבי ישראלי על רקע מחלף גולדה מאיר בירושלים.

התמונה צולמה בכיפת מצפה נפתוח, אחד מעשרת אתרי הטבע החשובים והעשירים בירושלים. פסיפס מוצלח במיוחד של בתי הגידול וחופש התנועה סביב הכיפה הם ככל הנראה הסיבה לשגשוגה של אוכלוסיית צבאים, שמונה מעל 30 פרטים, בשטח מצומצם יחסית. נראה כי ריכוז זה מסביר מדוע בשעות הערב והלילה נצפים צבועים מפוספסים באתר דרך קבע.

מחלף גולדה מאיר מחבר בין כביש בגין לבין שדרות גולדה מאיר בשכונת רמות אלון הצפונית, והוא ציר התנועה העיקרי בינה לבין מרכז העיר. מערכת הכבישים מדרום וממזרח ניתקה את המצפה ממעלה נחל צופים ומעטרות. מדרום למצפה עובר כביש 9 במנהרה, ויוצר מעבר עילי לחיות בר, מהמוצלחים שהוקמו אי פעם בארץ. מגוון תכניות בנייה גדולות מאיימות על המשך קיומו של האתר ועל חיות הבר הגדולות ששורדות בו.

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel