מאי 2014, גליון 1, (עמ' 3)-
הדפס PDF שלח לחברלקוראי אקולוגיה וסביבה שלום,

ברצוני לברך את כתב העת אקולוגיה וסביבה לרגל הוצאת גיליון זה המתמקד בים התיכון. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים רואה חשיבות רבה בשמירה על הסביבה ובפיתוח בר–קיימא של המשאבים המצויים בים, ושמח על תרומת הגיליון בהעלאת נושא זה על סדר היום.

הים התיכון הוא משאב טבע ונכס סביבתי וכלכלי, שיש לו חשיבות רבה ותועלת למדינה. באגנו המזרחי מצוי הגז הטבעי, שהוא אחד מאוצרות הטבע המשמעותיים ביותר של מדינת ישראל. הגז הטבעי תורם רבות למשק הלאומי, למשק האנרגיה ולהפחתת זיהום האוויר. השימוש בגז הטבעי מעניק למדינת ישראל מעמד אסטרטגי: הן מבחינת עצמאות בתחום האנרגיה הן מבחינת חיזוק מעמדה כספקית ויצואנית אנרגיה בכלכלה העולמית. עם זאת, מאפייניו הייחודיים של האגן המזרחי בים התיכון הופכים אותו לרגיש מבחינה סביבתית. לפיכך, יש לנקוט אמצעי בטיחות ואבטחה במטרה למנוע תקלות ולמזער פגיעה אפשרית בסביבה.

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פועל למניעה ולצמצום של מפגעים ותקלות אפשריות באמצעות פיקוח ובקרה הנדסית צמודים, שנועדו לוודא כי התשתיות מוקמות בהתאם לתכנון ובתקנים המחמירים ביותר המקובלים במדינות המפותחות בעולם. כמו כן, ניסוח הנחיות סביבתיות בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, שמחייבות קיום דרישות מחמירות לשמירה על הסביבה הימית כמקובל במדינות המפותחות בעולם, הוא תנאי לביצוען של פעולות החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי בים.

לצד הפעולות לחיפוש ולהפקה של הנפט והגז הטבעי, אנו פועלים לפיתוח הידע וליצירת בסיס מידע הנוגע למאפייני הים באזור אגן הלבנט. במסגרת זו מבצעת החברה הממשלתית לחקר ימים ואגמים לישראל סקר רקע סביבתי לאומי על פי בקשת המשרד ובעזרת מימונו. סקר אסטרטגי סביבתי, המשמש כלי לעיצוב מדיניות ומתרכז בפיתוח משאבי טבע, יספק את תשתית הידע הראויה שתאפשר להתחשב בממצאיו בתהליך קבלת ההחלטות, לצד שיקולים סביבתיים, כלכליים וחברתיים.

אני סמוכה ובטוחה כי פעולות המשרד יאפשרו שמירה על מימי הים התיכון ועל ערכי הטבע שבו, לצד פיתוח משאבים חשובים שיתרמו לכלכלה, לסביבה ולרווחת אזרחי מדינת ישראל.

 

בברכה,

אורנה הוזמן-בכור,

 

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel