דבר הועד המנהל

ינואר 2010, גליון 1, (עמ' 2)-
הדפס PDF שלח לחברמדעי הסביבה מוכוונים מטיבם להכרת סביבת החיים שלנו ולפתרון בעיות בתפקודה. סביבה זו, על מערכותיה התומכות את קיומנו ואת איכות חיינו, מגלה תסמינים שונים של בריאות לקויה. אבחון מדויק של התסמונת עדיין לא נעשה, שם טרם ניתן לה, ותרופה רחוקה מהעין. גורם רב–חשיבות לכך הוא שהפער בין חזית המדע לבין מקבלי ההחלטות המשפיעות על הסביבה גדול עד מאוד, וכמוהו המרחק בין הציבור הרחב לבין הידע המדעי בתחומי הסביבה. לדוגמה, על אף ההתייחסות הגדלה והולכת לנושאים סביבתיים, רוב הציבור אינו מודע להבדלים בין הגורמים לשינויי האקלים לבין הגורמים לחור בשכבת האוזון.

מתוך הצורך הדחוף לשנות מצב זה חברנו אנו - חמישה גופים העוסקים בתחומי הסביבה - לחידוש כתב העת אקולוגיה וסביבה ולשדרוג תכולתו. אנו, האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, המשרד להגנת הסביבה, קרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, מאוחדים בתפיסה שידע מקצועי ומדעי הוא תנאי הכרחי להתמודדות עם בעיות הסביבה ההולכות ומחמירות. יתר על כן, עצם שיתוף הפעולה בין גופים אלה בהוצאה לאור של כתב העת נושא עמו בשורה חשובה. כל אחד מהגופים השותפים בכתב העת מופקד על היבט זה או אחר של איכות הסביבה בישראל, וכל חמשת הגופים הללו מאוחדים באמירה שמדיניות סביבתית אפקטיבית חייבת להיות נתמכת–מדע.

כתב העת שבידיכם, או על הצג שלפניכם, נועד להקטין את הפער שהזכרנו ולקרב את חזית המדע הסביבתי והאקולוגי אל כל המתעניינים בו ואל כל מי שאמון על החלטות שיש להן השפעה על הסביבה. המאמרים המופיעים בכתב העת עוברים ביקורת מדעית קפדנית של אנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים, ומתפרסמים כשהם מתוקנים, מוקפדים, ותואמים את הסטנדרטים המדעיים הגבוהים ביותר. יחד עם זאת, אנו עושים מאמץ להפוך את החומר המובא בכתב העת למעניין ולקריא עבור ציבור רחב, גם אם אין הוא בקיא בעגה המקצועית בכל אחד מתחומי הסביבה. בזאת אנו שואפים למלא אחר שתי דרישות סותרות לכאורה, שהן הבסיס לכתב העת: לספק ידע מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, ובאופן שיהיה נגיש ומועיל לציבור רחב.

אנו מאמינים - עם סיומה של ועידת האקלים בקופנהגן ובפתח שנת המגוון הביולוגי בעולם - שכתב עת זה, וכן יוזמות נוספות בהובלת הגופים החתומים, עשויים ליצור מאסה קריטית של ידע, שיניע את מדינת ישראל לפתח וליישם מדיניות סביבתית מושכלת המתאימה לצרכים המורכבים של המאה ה–21. חזון זה, לצד מודעות ציבורית גוברת, יסייע במציאת מזור לתחלואי הסביבה ולבניית עתיד ירוק וטוב יותר בישראל.

 
שלכם,
 
 
יוחאי כרמל
יו"ר האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
 
ישעיהו בר אור
המדען הראשי, המשרד להגנת הסביבה
 
דוד ברנד
אגף הייעור, הקרן הקיימת לישראל
 
יהושע שקדי
המדען הראשי, רשות הטבע והגנים
 
ניר פפאי
ראש אגף שימור סביבה וטבע, החברה להגנת הטבע

 

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel