הקן

אוקטובר 2014, גליון 2, (עמ' שער קדמי)-
äãôñ PDF ùìç ìçáø 

 

Nils-Udo, הקן, 1978. אדמה, אבנים, ענפים ועשב. 125x125 ס"מ. ערבת לנברג, גרמניה.

יצירה אופיינית לתנועת 'אמנות האדמה'. התנועה דוגלת בשימוש בחומרים טבעיים כחומרי הגלם ליצירות, שממוקמות בטבע עצמו ומתכלות עם הזמן.

øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel